1403/04/09

مناقصه تجهیزات پزشکی کشور سریلانکا 

مناقصه تجهیزات پزشکی کشور سریلانکا

به استحضار شرکت های محترم عضو انجمن می‌رساند، کشور سریلانکا اقدام به دعوت از شرکت های ایرانی جهت حضور در 5 مناقصه پزشکی این کشور نموده است.

اطلاعات مربوط به هر مناقصه به پیوست تقدیم میگردد.

مقتضی است درخواست حضور در مناقصه شرکت خود را تا پایان ساعت کاری دوشنبه به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید.

 

دانلود فایل پیوست