1403/04/09

فراخوان پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامیشرکت‌های محترم عضو انجمن که دارای مطالبات معوق از مراکز درمانی ذیل می‌باشند به‌منظور پیگیری فاز بعدی پرداخت معوقات، میزان مطالبات معوق شرکت خود را تا پایان هفته جاری به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایند. 

۱- بوعلی تهران
۲- امیرالمومنین (ع)تهران
۳-امام سجاد (ع) تبریز
۴- خاتم الانبیا(ص) سمنان
۵- آریا مشهد
۶- سید رضا شاه ولی یزد

لازم به ذکر است مطالبات بیمارستان فرهیختگان مشمول این فراخوان نمی‌باشد.

ایمیل دبیرخانه : info@amedal.co


انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی و دارویی