1403/04/09

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولید در نوبت اول به حد نصاب رسیدنوبت اول مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، عصر روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه برگزار شد.

 

به گزارش ندای تولید، این مجمع بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ اساسنامه در موعد قانونی با حضور نماینده وزارت کار و به حد نصاب رسیدن اعضای حاضر رسمیت یافت.

 گزارش عملکرد هیات‌مدیره توسط دبیر انجمن و گزارش مالی توسط خزانه‌دار انجمن در این مجمع ارائه شد و اعضای حاضر پس از شنیدن نظر بازرسان، با رای خود، گزارش عملکرد هیات‌مدیره و گزارش مالی را تصویب کردند.

هم‌چنین در این جلسه درباره بازرس انجمن رای‌گیری شد و بازرس علی‌البدل جایگزین بازرس اصلی پیشین شد.