1403/03/19

برگزاری نشست با هیات تجاری اعزامی فدراسیون روسیه در تهرانبرگزاری نشست با هیات تجاری اعزامی فدراسیون روسیه در تهران

 

به آگاهی شرکت های محترم عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی می‌رساند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در نظر دارد نشست تجاری با هیات اعزامی از کشور روسیه را در روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 ساعت 10:30 در محل سالن طبقه 9 ساختمان اصلی اتاق ایران برگزار نماید.

حضور در این رویداد منوط به ثبت نام قبلی است. علاقه مندان جهت ثبت نام می‌توانند درخواست خود را بر روی سربرگ شرکت برای اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به آدرس ایمیل: iran.russia@yahoo.com ارسال فرمایند.


انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی و دارویی