1403/03/05

درخواست دانشگاه بین المللی قرقیزستان جهت همکاری در زمینه تجهیزات پزشکیدرخواست دانشگاه بین المللی قرقیزستان جهت همکاری در زمینه تجهیزات پزشکی

 نظر به اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک درخواست دانشگاه بین المللی قرقیزستان جهت همکاری در موارد متعددی در زمینه تجهیزات پزشکی خواهان استفاده از تجربیات کشورمان در عرصه تولید تجهیزات پزشکی و استفاده از این تجهیزات در مراکز پزشکی این دانشگاه شده اند.

مطابق نظر این دانشگاه تجهیزات پزشکی برای صدور به بازار اوراسیا ابتدا باید در اتحادیه اوراسیا ثبت و گواهینامه لازم را به دست آورده باشند.

در این نامه دانشگاه بین المللی قرقیزستان آمادگی خود را برای پذیرش این تجهیزات و صدور گواهینامه اعلام نموده است.

از شرکت‌های توانمند در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی درخواست می‌شود مراتب تمایل به همکاری و اطلاعات تماس شرکت را به دبیرخانه این انجمن ارسال فرمایند.