1401/08/21

اطلاعیه شماره 419_ حضور شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی ایرانی بصورت پاویون در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندس پزشکی و داروسازی مسکو در تاریخ 14 الی 18 آذرماه سال جاریپیرو اطلاع رسانی قبلی برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی بهداشت ودرمان، مهندس پزشکی و داروسازی مسکو، به اطلاع اعضای محترم می رساند، پیرو مکاتبات و مذاکرات انجام شده، توسط انجمن حضور در نمایشگاه فوق الذکر بصورت پاویون با شرایط ذیل محقق گردید:
1. هزینه هایی که بر عهده شرکت می باشد: 
-  6 متر غرفه؛
- رفت و آمد؛
- اقامت؛
 - و غرفه سازی 6 متر.
2. هزینه های حمل دستگاه و غرفه سازی فضاهای مشترک و فضاهای پشتیبانی به پیشنهاد انجمن بر عهده دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت خواهد بود.
لازم به ذکر است یارانه های در نظر گرفته شده از سوی صندوق نوآوری شکوفائی و سازمان شهرک های صنعتی به قوت خود باقی است و شرکت ها می توانند از یارانه های فوق الذکر استفاده نمایند.
از تمامی شرکت هایی که قصد حضور در این نمایشگاه را دارند تقاضا دارد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه، جهت انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.
 شماره های تماس: 88051397 و 88051398