1401/08/08

اطلاعیه شماره 418 - فراخوان ثبت نام صادرکنندگان برگزیده استانیسازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادنن به تلاش غیرقابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیر نفتی و بر اساس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سامانه e-tpo.ir در صدد شناسایی الگوی موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکننده برگزیده استانی در سال 1401 طی بیست و ششمین سالروز ملی صادرات میباشد.

پیوست