1401/06/19

هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته مشهدبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته مشهد، در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مندرج در پوستر تماس حاصل فرمایید.