1403/03/29 | گزارش میزان اعمال محدودید انرژی و خسارات وارده به صنعت
1403/03/23 | برگزاری مجمع اتحادیه صنف تهیه و توزیع‌کنندگان تجیزات پزشکی
1403/03/19 | برگزاری نشست با هیات تجاری اعزامی فدراسیون روسیه در تهران
1403/03/19 | مدیر کل دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت، آیین‌نامه پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد را ابلاغ کرد.
1403/03/19 | بخش مهمی از مطالبات معوق تا دهم تیرماه، مستقیما به حساب شرکت‌های تجهیزات پزشکی واریز می‌شود.
1403/03/09 | آگهی دعوت به مجمع عمومی (نوبت اول) انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و ملزومات دارویی خرداد 1403
1403/03/09 | مطالبات معوق سال 1401 دانشگاه ایران پرداخت می شود
1403/03/09 | درخواست انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی: سازمان برنامه‌و بودجه راسا در پرداخت فوری مطالبات ورود کند
1403/03/09 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی
1403/03/08 | آغاز همکاری با پلتفرم تخصصی آپاماطب
1403/03/07 | نوزدهمین نمایشگاه بین‌الملی فارمدی ویتنام
1403/03/07 | شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ازبکستان
1403/03/05 | درخواست دانشگاه بین المللی قرقیزستان جهت همکاری در زمینه تجهیزات پزشکی
1403/03/05 | معاونت توسعه مدیریت سازمان غذا و دارو: دانشگاه‌ها مطالبات را از اعتبارات تخصیص یافته بپردازند
1403/02/31 | اطلاعیه تکمیل اقلام نمایشکده دائمی تجهیزات پزشکی شهر آفتاب
1403/02/31 | اطلاعیه – فراخوان چاپ کتابچه جامع صادراتی2024