هیئت مدیره انجمن، به عنوان قدیمی ترین تشکل حوزه سلامت مفتخر است با دستیابی به کرسی های مهم در ارگان های مرتبط با صنعت سلامت کشور از حقوق تولیدکنندگان در کلیه زمینه ها دفاع نماید و همواره در جهت احقاق حقوق آن ها بکوشد. برخی از مهم ترین عناوین فعالیت های حمایتی انجمن عبارتند از:
1.    پیگیری مطالبات تولیدکنندگان از مراکز درمانی 
2.    اصلاح قیمت اقلام مشمول قیمت گذاری به صورت دوره ای با توجه به تغییر مؤلفه های مؤثر بر قیمت
3.    کمک به ارتقاء صادرات اعضاء و  ورود به بازارهای جهانی
4.    منطقی سازی تعرفه کالاهای وارداتی در راستای حمایت از تولید داخل
5.    برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز اعضاء
6.    تهیه و تکمیل فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل توسط ارگان های دولتی و فهرست توانمندی های ساخت داخل
7.    برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران هلث به همراه سایر تشکل های حوزه سلامت
8.    انعقاد تفاهم نامه با ارگان های مرتبط در جهت تسهیل و رفع موانع تولید و صادرات