• دفاع از حقوق و منافع قانونی مشترک تولیدکنندگان عضو انجمن؛
 • منطقی سازی تعرفه کالاهای وارداتی؛
 • ترغیب سازمانها، مراکز و نهادهای مصرف کننده تجهیزات پزشکی در استفاده از تولیدات داخلی؛
 • اثبات توانائیهای بالقوه تولیدکنندگان به سازمانها و واحدهای ذیربط و افکار عمومی؛
 • توسعه صادرات و بهبود روابط بین الملل اعضاء؛
 • جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولیدات داخل با کیفیت و کمیت مناسب؛
 • منطقی سازی و اصلاح قیمت ها با رعایت حقوق مصرف کنندگان
 • تدوین سیاستهای اجرائی و نظارتی در رابطه با همکاری شرکتهای داخلی عضو با طرفهای خارجی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور؛
 • همکاری در تشکیل صندوقها و موسسه های اعتباری و تضمینی صنفی و همچنین شرکتهای تعاونی برای خرید فروش کالای تولیدی اعضاء در داخل و خارج از کشور و استفاده کارکنان آنها از موسسات و شرکتهای تعاونی با کسب مجوزهای لازم از مقامات ذیصلاح؛
 • تهیه هرگونه اطلاعات و نشریات لازم مربوط به تجهیزات پزشکی برای استفاده اعضاء انجمن با کسب مجوزهای لازم از مسئولین ذیربط
 •  مدیریت و سازماندهی در استفاده متقابل شرکتهای داخلی از امکانات یکدیگر؛
 • ترغیب اعضاء به رعایت استانداردهای مربوط و مطابق با تکنولوژی روز در طراحی و ساخت تولیدات و نظارت بر کیفیت قطعات وارداتی مورد استفاده در تولیدات؛
 • جمع آوری استانداردهای لازم جهت کنترل کیفی خدمات و محصولات تولیدی و همکاری با موسسه استاندارد، تحقیقات صنعتی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذیصلاح ایرانی و خارجی؛
 • ملزم نمودن کلیه اعضاء انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده ملی و یا دستیابی به استانداردهای بین المللی مربوط به هر یک از تولیدات و تعهدات خود در مورد پیمان‌ها و قراردادهای منعقده در داخل و خارج از کشور.