عنوان شرکت نام مدیر عامل
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب ماشاء الله آزاده نیا
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات زیبایی
بستری
مراقبت های ویژه
تجهیزات گازهای طبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02144699114 02144699114 moji_azadehnia@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 سیستم سانترال گازهای طبی
2 سیستم مرکزی وکیوم
3 سیستم هوای فشرده مدیکال
4 تابلو ایزوله
5 تجهیزات گازهای طبی
6 ساکشن دیواری
7 دستگاه های زیبایی و لاغری
8 اتلت گازهای طبی
9 کنسول بالای تخت بیمار