عنوان شرکت نام مدیر عامل
نوید بخشان سلامت البرز محمد حسین محمدی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188533269 02188533270 navidbakhshan@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ بخیه (نایلون)
2 نخ بخیه (سیلک)
3 نخ پلی گلایکولیک اسید چند رشته ای