عنوان شرکت نام مدیر عامل
نخ جراحان طب سینا رامبد بهمردی کلانتری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02145386000 www.njtsuture.com info@njtsuture.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ بخیه (نایلون)
2 نخ بخیه (سیلک)