عنوان شرکت نام مدیر عامل
نخ جراحان پارس دکتر سید حسن اطیابی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188663743-5 02188663743

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ و سوزن جراحی (بخیه)