عنوان شرکت نام مدیر عامل
هورا طب خرمدره فاطمه عسگری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی عمومی
مصرفی جراحی
انواع سرنگ و سوزن
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02435582052 02435582054 www.hurteb.com hura_tebco@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 هموواک
2 ست تزریق خون
3 سرنگ تزریق
4 سرسوزن پزشکی
5 ماسک یکبار مصرف
6 ست سرم
7 میکروست
8 سوند نلاتون
9 کاتتر تنفسی و بیهوشی
10 ساکشن تیوب
11 اکستنشن تیوب
12 وسیله شست و شوی زخم
13 نخ و سوزن جراحی (بخیه)
14 بسته بندی تجهیزات یکبار مصرف