عنوان شرکت نام مدیر عامل
صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) مهندس خلیل ترکان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
قلب و عروق
جراحی و اتاق عمل
مغز و اعصاب
تصویربرداری و تجهیزات جانبی
ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03134381103 03134514293 www.sairanmed.ir info@sairanmed.ir

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 مانیتورینگ علائم حیاتی
2 ساکشن جراحی
3 ساکشن آمبولانسی
4 تله مانیتورینگ
5 ساکشن نوزادان
6 الکتروانسفالوگراف
7 ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات