عنوان شرکت نام مدیر عامل
سرآمد طب پارایه رقیه سرآمد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
مصرفی
بیهوشی و تنفسی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122870267 02122870264 info@stparaye.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستگاههای بیهوشی
2 ماسک اکسیژن
3 مدارهای تنفسی
4 کتتر مونت
5 ماسک ونچوری
6 تی پیس ونچوری
7 فیلتر تنفسی
8 قطعات یکبار مصرف بیهوشی-تنفسی
9 لوله خرطومی پلی اتیلن