عنوان شرکت نام مدیر عامل
دندان توس تهران (دنتوس) احمد عالیفرداخلی120
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
تجهیزات
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تجهیزات لابراتواری دندانپزشکی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02162808 www.dentusdental.com info@dentusdental.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 صندلی خونگیری
2 تخت دیالیز
3 میز لابراتوری
4 تخت ژینکولوژی
5 مینی یونیت
6 ترالی
7 یونیت دندانپزشکی