ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آبتین پژوهان آریا پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
11 آذین طب سلامت رازی پزشکی
12 آرمان امداد التیام پزشکی
13 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
14 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
15 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
16 آرنیکا فام پرند پزشکی
17 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
18 آریا طب فیروز پزشکی
19 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
20 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
21 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
22 آسیا جراح پیشرو پزشکی
23 آسیا گلد من پزشکی
24 آگه آفرین آریا
25 آلتون تأمین پویا پزشکی
26 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
27 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
28 آوان طب پزشکی
29 آیریا برنا ملزومات دارویی
30 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
31 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
32 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
33 ابزار درمان پزشکی
34 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
35 ابزار شفا میبد پزشکی
36 ابزار طب پویا پزشکی
37 ابزار طب جهان بن پزشکی
38 احسان طب پارسیان پزشکی
39 احسان طب سپاهان پزشکی
40 احیا درمان پیشرفته پزشکی
41 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
42 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
43 ارم کوشا پزشکی
44 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
45 استوار طب ایرانیان پزشکی
46 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
47 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
48 الهام طب پزشکی
49 اوحد پزشکی
50 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
51 اوسینا پزشکی
52 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
53 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
54 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
55 ایده رویان سلامت پزشکی
56 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
57 ایرانیان همگام مهر پزشکی
58 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
59 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
60 ایکس ری ایران پزشکی
61 ایمن ایجاز پزشکی
62 ایوان پرتو جم پزشکی
63 ایران خودساز آزمایشگاهی
64 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
65 بافته پزشکی
66 بافتینه پزشکی
67 باند طبی شمال پزشکی
68 باند و گاز آریان رازی پزشکی
69 باند و گاز سبز شمال پزشکی
70 باند و گاز صفا طب پزشکی
71 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
72 باندهای پزشكی ایران پزشکی
73 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
74 بسپار صنعت فاخر پزشکی
75 بوشهر پلاست کار پزشکی
76 به سو شفا پزشکی
77 بهار طب امین پزشکی
78 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
79 بهداد آزمایشگاهی
80 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
81 بهساز طب پزشکی
82 بهنام طب ایرانیان پزشکی
83 بهنوار ایران پزشکی
84 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
85 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
86 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
87 بیونیک آزمایشگاهی
88 پادتن علم آزمایشگاهی
89 پارس پاد پزشکی
90 پارس پرتو امرتات پزشکی
91 پارس سینوهه پاد پزشکی
92 پارمدیک پزشکی
93 پاک گستر پزشکی
94 پالیز طب شفق پزشکی
95 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
96 پایا فناوران فردوسی پزشکی
97 پایامد الکترونیک پزشکی
98 پدرام طب بندر پزشکی
99 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
100 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
101 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
102 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
103 پوشش طب مانی پزشکی
104 پویا گستران حیان پزشکی
105 پویان طب خادم آزمایشگاهی
106 پیاوار پزشکی
107 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
108 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
109 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
110 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
111 پیشگامان راه طب پزشکی
112 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
113 تابان سار پزشکی
114 تایان طب خاورمیانه پزشکی
115 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
116 تجهیز طب بارمان پزشکی
117 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
118 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
119 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
120 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
121 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
122 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
123 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
124 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
125 تری مد پزشکی
126 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
127 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
128 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
129 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
130 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
131 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
132 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
133 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
134 تولیدی طب ایران پزشکی
135 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
136 ثمین طب باربد پزشکی
137 ثمین طب مهر پزشکی
138 جویا الکترونیک دندانپزشکی
139 جهان گسترش تجارت پزشکی
140 چابک صنعت پیشگام پزشکی
141 چالیان طب پزشکی
142 حامی نوزاد پارس پزشکی
143 حریر نوین سپاهان پزشکی
144 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
145 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
146 داده گستران دنا پزشکی
147 دارو ساحل پزشکی
148 دارو سازی عماد پزشکی
149 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
150 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
151 دانش طب امروز پزشکی
152 داوین سا پزشکی
153 دایراک صنعت درمان پزشکی
154 درمان تجهیز آفرید پزشکی
155 دریای طب اندیشان پزشکی
156 دستکش حریر ایران پزشکی
157 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
158 دلشید پزشکی
159 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
160 دنیز طب ایرانیان پزشکی
161 دوستان نیک پزشکی
162 دیبا طب توس پزشکی
163 راد طب نقش جهان پزشکی
164 رادیس طب پزشکی
165 رازان پرداز تهران پزشکی
166 رامین طب سپاهان پزشکی
167 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
168 راهیان طب صبا پزشکی
169 رضا راد ملزومات دارویی
170 رمز آسا پزشکی
171 ریحان تن آرا مد پزشکی
172 زرین طب کالا پزشکی
173 زندی طب سه سیب پزشکی
174 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
175 ژال تجهیز آزمایشگاهی
176 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
177 ساریا مهر پزشکی
178 سازگان گستر پزشکی
179 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
180 سامان طب مبین پزشکی
181 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
182 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
183 سرآمد طب پارایه پزشکی
184 سرمد درمان پزشکی
185 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
186 سوپا پزشکی دندانپزشکی
187 سهل گستران درمان پزشکی
188 سینا ژن آزمایشگاهی
189 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
190 شفا درد پزشکی
191 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
192 شیما پرتو پزشکی
193 شیمی فن آزمایشگاهی
194 شیما آزمایشگاهی
195 صانع طب پزشکی
196 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
197 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
198 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
199 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
200 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
201 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
202 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
203 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
204 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
205 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
206 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
207 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
208 صنعت پایدار مبین پزشکی
209 صنعت رایان پارس پزشکی
210 صنعت یاران آزمایشگاهی
211 طب تصویر پزشکی
212 طب گستر صدرا پزشکی
213 طب و پلیمر پزشکی
214 طب و صنعت یاسین پزشکی
215 طبی مادران پزشکی
216 طبیب صبا افزار پزشکی
217 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
218 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
219 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
220 عادل نوین سپاهان پزشکی
221 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
222 عطا طب نوین پزشکی
223 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
224 فارمد بهداشت آرا پزشکی
225 فارمد پلاست پویان پزشکی
226 فارمد پلیمر رایان پزشکی
227 فخر سینا دندانپزشکی
228 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
229 فراز کاویان آزمایشگاهی
230 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
231 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
232 فرسار تجارت پزشکی
233 فن آذرخش پزشکی
234 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
235 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
236 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
237 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
238 فنون طب رستاک پزشکی
239 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
240 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
241 کاوشگر گستر طب پزشکی
242 کوشا فن پارس دندانپزشکی
243 کهربا تراشه پزشکی
244 کیا تولید طب ستان پزشکی
245 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
246 کیانا درمان پزشکی
247 کیتوتک پزشکی
248 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
249 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
250 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
251 کیهان بد پزشکی
252 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
253 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
254 گل ارکیده خراسان پزشکی
255 گلچای دندانپزشکی
256 گوهر شفا پزشکی
257 گهر بافت قائم پزشکی
258 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
259 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
260 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
261 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
262 مبتکران دنیای فردا پزشکی
263 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
264 مخازن طبی آبادیس پزشکی
265 مد فناوران پلاس پزشکی
266 مدار سلامت پزشکی
267 مدی تک سیس پزشکی
268 مدیا کاوش پزشکی
269 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
270 ملورین دندانپزشکی
271 من آزمایشگاهی
272 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
273 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
274 مهر طب جی پزشکی
275 مهر طب ماکو پزشکی
276 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
277 مهران طب شیراز پزشکی
278 مهران طب طاها پزشکی
279 مهران طب مد پزشکی
280 مهرپویان بهداشت پزشکی
281 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
282 مهندسی پارس نهند پزشکی
283 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
284 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
285 مهندسی شنگرف طب پزشکی
286 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
287 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
288 نادر طب گستران جنوب پزشکی
289 نخ جراحان پارس پزشکی
290 نخ جراحان طب سینا پزشکی
291 نسج طب کیهان پزشکی
292 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
293 نگین سلامت سپاهان پزشکی
294 نواتیس طب پزشکی
295 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
296 نورسته یار پزشکی
297 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
298 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
299 نوید پرتو نما پزشکی
300 نوین باند اصفهان پزشکی
301 نیکجو ابزار طب پزشکی
302 والا درمان امیر کبیر پزشکی
303 وسام طب وندا پزشکی
304 هپاسکو پزشکی
305 هلال طب پزشکی
306 هماس طب پزشکی
307 هوایار پزشکی
308 هورا طب خرمدره پزشکی
309 هورطب پزشکی
310 یکتا تجهیز البرز پزشکی