ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آتا طب سان پوریا پزشکی
8 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
9 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان امداد التیام پزشکی
12 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
13 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
14 آرنیکا فام پرند پزشکی
15 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
16 آریا طب فیروز پزشکی
17 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
18 آسیا جراح پیشرو پزشکی
19 آسیا گلد من پزشکی
20 آلتون تأمین پویا پزشکی
21 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
22 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
23 آوان طب پزشکی
24 آیریا برنا ملزومات دارویی
25 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
26 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
27 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
28 ابزار درمان پزشکی
29 ابزار شفا میبد پزشکی
30 ابزار طب پویا پزشکی
31 احسان طب پارسیان پزشکی
32 احسان طب سپاهان پزشکی
33 احیا درمان پیشرفته پزشکی
34 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
35 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
36 ارم کوشا پزشکی
37 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
38 استوار طب ایرانیان پزشکی
39 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
40 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
41 الهام طب پزشکی
42 اوحد پزشکی
43 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
44 اوسینا پزشکی
45 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
46 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
47 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
48 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
49 ایرانیان همگام مهر پزشکی
50 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
51 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
52 ایکس ری ایران پزشکی
53 ایمن ایجاز پزشکی
54 ایوان پرتو جم پزشکی
55 ایران خودساز آزمایشگاهی
56 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
57 بافته پزشکی
58 بافتینه پزشکی
59 باند طبی شمال پزشکی
60 باند و گاز آریان رازی پزشکی
61 باند و گاز سبز شمال پزشکی
62 باند و گاز صفا طب پزشکی
63 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
64 باندهای پزشكی ایران پزشکی
65 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
66 بسپار صنعت فاخر پزشکی
67 بوشهر پلاست کار پزشکی
68 به سو شفا پزشکی
69 بهار طب امین پزشکی
70 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
71 بهداد آزمایشگاهی
72 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
73 بهساز طب پزشکی
74 بهنام طب ایرانیان پزشکی
75 بهنوار ایران پزشکی
76 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
77 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
78 بیونیک آزمایشگاهی
79 پادتن علم آزمایشگاهی
80 پارس پاد پزشکی
81 پارس پرتو امرتات پزشکی
82 پارس سینوهه پاد پزشکی
83 پارمدیک پزشکی
84 پاک گستر پزشکی
85 پالیز طب شفق پزشکی
86 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
87 پایا فناوران فردوسی پزشکی
88 پایامد الکترونیک پزشکی
89 پدرام طب بندر پزشکی
90 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
91 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
92 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
93 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
94 پوشش طب مانی پزشکی
95 پویان طب خادم آزمایشگاهی
96 پیاوار پزشکی
97 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
98 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
99 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
100 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
101 پیشگامان راه طب پزشکی
102 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
103 تابان سار پزشکی
104 تایان طب خاورمیانه پزشکی
105 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
106 تجهیز طب بارمان پزشکی
107 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
108 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
109 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
110 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
111 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
112 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
113 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
114 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
115 تری مد پزشکی
116 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
117 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
118 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
119 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
120 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
121 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
122 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
123 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
124 تولیدی طب ایران پزشکی
125 ثمین طب باربد پزشکی
126 ثمین طب مهر پزشکی
127 جویا الکترونیک دندانپزشکی
128 جهان گسترش تجارت پزشکی
129 چابک صنعت پیشگام پزشکی
130 چالیان طب پزشکی
131 حامی نوزاد پارس پزشکی
132 حریر نوین سپاهان پزشکی
133 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
134 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
135 داده گستران دنا پزشکی
136 دارو ساحل پزشکی
137 دارو سازی عماد پزشکی
138 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
139 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
140 دانش طب امروز پزشکی
141 داوین سا پزشکی
142 دایراک صنعت درمان پزشکی
143 درمان تجهیز آفرید پزشکی
144 دریای طب اندیشان پزشکی
145 دستکش حریر ایران پزشکی
146 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
147 دلشید پزشکی
148 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
149 دنیز طب ایرانیان پزشکی
150 دوستان نیک پزشکی
151 دیبا طب توس پزشکی
152 راد طب نقش جهان پزشکی
153 رادیس طب پزشکی
154 رازان پرداز تهران پزشکی
155 رامین طب سپاهان پزشکی
156 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
157 راهیان طب صبا پزشکی
158 رضا راد ملزومات دارویی
159 رمز آسا پزشکی
160 ریحان تن آرا مد پزشکی
161 زرین طب کالا پزشکی
162 زندی طب سه سیب پزشکی
163 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
164 ژال تجهیز آزمایشگاهی
165 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
166 ساریا مهر پزشکی
167 سازگان گستر پزشکی
168 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
169 سامان طب مبین پزشکی
170 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
171 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
172 سرآمد طب پارایه پزشکی
173 سرمد درمان پزشکی
174 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
175 سوپا پزشکی دندانپزشکی
176 سهل گستران درمان پزشکی
177 سینا ژن آزمایشگاهی
178 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
179 شفا درد پزشکی
180 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
181 شیما پرتو پزشکی
182 شیمی فن آزمایشگاهی
183 شیما آزمایشگاهی
184 صانع طب پزشکی
185 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
186 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
187 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
188 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
189 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
190 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
191 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
192 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
193 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
194 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
195 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
196 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
197 صنعت پایدار مبین پزشکی
198 صنعت رایان پارس پزشکی
199 صنعت یاران آزمایشگاهی
200 طب تصویر پزشکی
201 طب گستر صدرا پزشکی
202 طب و پلیمر پزشکی
203 طب و صنعت یاسین پزشکی
204 طبی مادران پزشکی
205 طبیب صبا افزار پزشکی
206 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
207 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
208 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
209 عادل نوین سپاهان پزشکی
210 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
211 عطا طب نوین پزشکی
212 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
213 فارمد پلاست پویان پزشکی
214 فارمد پلیمر رایان پزشکی
215 فخر سینا دندانپزشکی
216 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
217 فراز کاویان آزمایشگاهی
218 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
219 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
220 فرسار تجارت پزشکی
221 فن آذرخش پزشکی
222 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
223 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
224 فنون طب رستاک پزشکی
225 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
226 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
227 کاوشگر گستر طب پزشکی
228 کوشا فن پارس دندانپزشکی
229 کهربا تراشه پزشکی
230 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
231 کیانا درمان پزشکی
232 کیتوتک پزشکی
233 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
234 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
235 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
236 کیهان بد پزشکی
237 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
238 گل ارکیده خراسان پزشکی
239 گلچای دندانپزشکی
240 گوهر شفا پزشکی
241 گهر بافت قائم پزشکی
242 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
243 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
244 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
245 مبتکران دنیای فردا پزشکی
246 مخازن طبی آبادیس پزشکی
247 مد فناوران پلاس پزشکی
248 مدار سلامت پزشکی
249 مدی تک سیس پزشکی
250 مدیا کاوش پزشکی
251 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
252 ملورین دندانپزشکی
253 من آزمایشگاهی
254 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
255 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
256 مهر طب جی پزشکی
257 مهر طب ماکو پزشکی
258 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
259 مهران طب شیراز پزشکی
260 مهران طب مد پزشکی
261 مهرپویان بهداشت پزشکی
262 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
263 مهندسی پارس نهند پزشکی
264 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
265 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
266 مهندسی شنگرف طب پزشکی
267 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
268 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
269 نادر طب گستران جنوب پزشکی
270 نخ جراحان پارس پزشکی
271 نسج طب کیهان پزشکی
272 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
273 نگین سلامت سپاهان پزشکی
274 نواتیس طب پزشکی
275 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
276 نورسته یار پزشکی
277 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
278 نوید پرتو نما پزشکی
279 نوین باند اصفهان پزشکی
280 نیکجو ابزار طب پزشکی
281 والا درمان امیر کبیر پزشکی
282 وسام طب وندا پزشکی
283 هپاسکو پزشکی
284 هلال طب پزشکی
285 هماس طب پزشکی
286 هوایار پزشکی
287 هورا طب خرمدره پزشکی
288 هورطب پزشکی
289 یکتا تجهیز البرز پزشکی