ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آبتین پژوهان آریا پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
11 آذین طب سلامت رازی پزشکی
12 آرمان امداد التیام پزشکی
13 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
14 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
15 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
16 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
17 آرنیکا فام پرند پزشکی
18 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
19 آریا طب فیروز پزشکی
20 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
21 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
22 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
23 آسیا جراح پیشرو پزشکی
24 آسیا گلد من پزشکی
25 آگه آفرین آریا
26 آلتون تأمین پویا پزشکی
27 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
28 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
29 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
30 آوان طب پزشکی
31 آیریا برنا ملزومات دارویی
32 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
33 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
34 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
35 ابزار درمان پزشکی
36 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
37 ابزار شفا میبد پزشکی
38 ابزار طب پویا پزشکی
39 ابزار طب جهان بن پزشکی
40 احسان طب پارسیان پزشکی
41 احسان طب سپاهان پزشکی
42 احیا درمان پیشرفته پزشکی
43 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
44 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
45 ارم کوشا پزشکی
46 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
47 استوار طب ایرانیان پزشکی
48 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
49 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
50 الهام طب پزشکی
51 اوحد پزشکی
52 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
53 اوسینا پزشکی
54 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
55 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
56 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
57 ایده رویان سلامت پزشکی
58 ایران خودساز آزمایشگاهی
59 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
60 ایرانیان همگام مهر پزشکی
61 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
62 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
63 ایکس ری ایران پزشکی
64 ایمن ایجاز پزشکی
65 ایوان پرتو جم پزشکی
66 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
67 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
68 بافته پزشکی
69 بافتینه پزشکی
70 باند طبی شمال پزشکی
71 باند و گاز آریان رازی پزشکی
72 باند و گاز سبز شمال پزشکی
73 باند و گاز صفا طب پزشکی
74 باند و گاز لطیف پزشکی
75 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
76 باندهای پزشكی ایران پزشکی
77 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
78 بسپار صنعت فاخر پزشکی
79 بوشهر پلاست کار پزشکی
80 به سو شفا پزشکی
81 بهار طب امین پزشکی
82 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
83 بهداد آزمایشگاهی
84 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
85 بهراد رویش رویان پزشکی
86 بهساز طب پزشکی
87 بهنام طب ایرانیان پزشکی
88 بهنوار ایران پزشکی
89 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
90 بیتا سلامت پریا پزشکی
91 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
92 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
93 بیونیک آزمایشگاهی
94 پادتن علم آزمایشگاهی
95 پارس پاد پزشکی
96 پارس پرتو امرتات پزشکی
97 پارس سینوهه پاد پزشکی
98 پارمدیک پزشکی
99 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
100 پاک گستر پزشکی
101 پالیز طب شفق پزشکی
102 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
103 پایا فناوران فردوسی پزشکی
104 پایامد الکترونیک پزشکی
105 پایدار بهبود ماشین
106 پدرام طب بندر پزشکی
107 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
108 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
109 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
110 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
111 پوشش طب مانی پزشکی
112 پویا گستران حیان پزشکی
113 پویان طب خادم آزمایشگاهی
114 پیاوار پزشکی
115 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
116 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
117 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
118 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
119 پیشگامان راه طب پزشکی
120 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
121 تابان سار پزشکی
122 تایان طب خاورمیانه پزشکی
123 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
124 تجهیز طب بارمان پزشکی
125 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
126 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
127 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
128 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
129 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
130 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
131 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
132 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
133 تری مد پزشکی
134 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
135 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
136 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
137 توسعه اطلس طب امین پزشکی
138 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
139 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
140 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
141 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
142 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
143 تولیدی طب ایران پزشکی
144 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
145 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
146 ثمین طب باربد پزشکی
147 ثمین طب مهر پزشکی
148 جویا الکترونیک دندانپزشکی
149 جهان گسترش تجارت پزشکی
150 چابک صنعت پیشگام پزشکی
151 چالیان طب پزشکی
152 حامی نوزاد پارس پزشکی
153 حریر نوین سپاهان پزشکی
154 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
155 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
156 داده گستران دنا پزشکی
157 دارو ساحل پزشکی
158 دارو سازی عماد پزشکی
159 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
160 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
161 دانش طب امروز پزشکی
162 داوین سا پزشکی
163 دایراک صنعت درمان پزشکی
164 دایو پارس دندانپزشکی
165 درمان تجهیز آفرید پزشکی
166 دریای طب اندیشان پزشکی
167 دستکش حریر ایران پزشکی
168 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
169 دلشید پزشکی
170 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
171 دنیز طب ایرانیان پزشکی
172 دوستان نیک پزشکی
173 دیبا طب توس پزشکی
174 راد طب نقش جهان پزشکی
175 رادیس طب پزشکی
176 رازان پرداز تهران پزشکی
177 رامین طب سپاهان پزشکی
178 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
179 رای مند طب آسیا پزشکی
180 رضا راد ملزومات دارویی
181 رمز آسا پزشکی
182 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
183 ریحان تن آرا مد پزشکی
184 زرین طب کالا پزشکی
185 زندی طب سه سیب پزشکی
186 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
187 ژال تجهیز آزمایشگاهی
188 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
189 ساریا مهر پزشکی
190 سازگان گستر پزشکی
191 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
192 سامان طب مبین پزشکی
193 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
194 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
195 سرآمد طب پارایه پزشکی
196 سرمد درمان پزشکی
197 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
198 سوپا پزشکی دندانپزشکی
199 سهل گستران درمان پزشکی
200 سینا ژن آزمایشگاهی
201 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
202 شفا درد پزشکی
203 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
204 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
205 شیما پرتو پزشکی
206 شیمی فن آزمایشگاهی
207 شیما آزمایشگاهی
208 صانع طب پزشکی
209 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
210 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
211 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
212 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
213 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
214 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
215 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
216 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
217 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
218 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
219 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
220 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
221 صنعت پایدار مبین پزشکی
222 صنعت رایان پارس پزشکی
223 صنعت یاران آزمایشگاهی
224 طب تصویر پزشکی
225 طب گستر صدرا پزشکی
226 طب و پلیمر پزشکی
227 طب و صنعت یاسین پزشکی
228 طبی مادران پزشکی
229 طبیب صبا افزار پزشکی
230 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
231 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
232 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
233 عادل نوین سپاهان پزشکی
234 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
235 عطا طب نوین پزشکی
236 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
237 فارمد بهداشت آرا پزشکی
238 فارمد پلاست پویان پزشکی
239 فارمد پلیمر رایان پزشکی
240 فخر سینا دندانپزشکی
241 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
242 فراز کاویان آزمایشگاهی
243 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
244 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
245 فرسار تجارت پزشکی
246 فن آذرخش پزشکی
247 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
248 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
249 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
250 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
251 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
252 فنون طب رستاک پزشکی
253 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
254 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
255 کاوشگر گستر طب پزشکی
256 کوشا فن پارس دندانپزشکی
257 کهربا تراشه پزشکی
258 کیا تولید طب ستان پزشکی
259 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
260 کیانا درمان پزشکی
261 کیتوتک پزشکی
262 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
263 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
264 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
265 کیهان بد پزشکی
266 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
267 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
268 گل ارکیده خراسان پزشکی
269 گلچای دندانپزشکی
270 گوهر شفا پزشکی
271 گهر بافت قائم پزشکی
272 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
273 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
274 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
275 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
276 مبتکران دنیای فردا پزشکی
277 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
278 مخازن طبی آبادیس پزشکی
279 مد فناوران پلاس پزشکی
280 مدار سلامت پزشکی
281 مدی تک سیس پزشکی
282 مدیا کاوش پزشکی
283 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
284 ملورین دندانپزشکی
285 من آزمایشگاهی
286 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
287 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
288 مهان مد میمه کیش پزشکی
289 مهر طب جی پزشکی
290 مهر طب ماکو پزشکی
291 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
292 مهران طب شیراز پزشکی
293 مهران طب طاها پزشکی
294 مهران طب مد پزشکی
295 مهرپویان بهداشت پزشکی
296 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
297 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
298 مهندسی پارس نهند پزشکی
299 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
300 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
301 مهندسی شنگرف طب پزشکی
302 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
303 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
304 نادر طب گستران جنوب پزشکی
305 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
306 نخ جراحان پارس پزشکی
307 نخ جراحان طب سینا پزشکی
308 نسج طب کیهان پزشکی
309 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
310 نگین سلامت سپاهان پزشکی
311 نواتیس طب پزشکی
312 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
313 نورسته یار پزشکی
314 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
315 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
316 نوید پرتو نما پزشکی
317 نوین باند اصفهان پزشکی
318 نیکجو ابزار طب پزشکی
319 والا درمان امیر کبیر پزشکی
320 وسام طب وندا پزشکی
321 هپاسکو پزشکی
322 هلال طب پزشکی
323 هماس طب پزشکی
324 هوایار پزشکی
325 هورا طب خرمدره پزشکی
326 هورطب پزشکی
327 یکتا تجهیز البرز پزشکی