ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آبتین پژوهان آریا پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
11 آذین طب سلامت رازی پزشکی
12 آرمان امداد التیام پزشکی
13 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
14 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
15 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
16 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
17 آرنیکا فام پرند پزشکی
18 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
19 آریا سلامت آیریک پزشکی
20 آریا طب فیروز پزشکی
21 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
22 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
23 آزمایشگاه طب سنجش البرز آزمایشگاهی
24 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
25 آسیا جراح پیشرو پزشکی
26 آسیا گلد من پزشکی
27 آگه آفرین آریا
28 آلتون تأمین پویا پزشکی
29 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
30 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
31 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
32 آوان طب پزشکی
33 آیریا برنا ملزومات دارویی
34 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
35 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
36 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
37 ابزار درمان پزشکی
38 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
39 ابزار شفا میبد پزشکی
40 ابزار طب پویا پزشکی
41 ابزار طب جهان بن پزشکی
42 احسان طب پارسیان پزشکی
43 احسان طب سپاهان پزشکی
44 احیا درمان پیشرفته پزشکی
45 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
46 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
47 ارم کوشا پزشکی
48 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
49 استوار طب ایرانیان پزشکی
50 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
51 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
52 الهام طب پزشکی
53 اوحد پزشکی
54 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
55 اوسینا پزشکی
56 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
57 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
58 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
59 ایده رویان سلامت پزشکی
60 ایران خودساز آزمایشگاهی
61 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
62 ایرانیان همگام مهر پزشکی
63 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
64 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
65 ایکس ری ایران پزشکی
66 ایمن ایجاز پزشکی
67 ایوان پرتو جم پزشکی
68 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
69 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
70 بافته پزشکی
71 بافتینه پزشکی
72 باند طبی شمال پزشکی
73 باند و گاز آریان رازی پزشکی
74 باند و گاز سبز شمال پزشکی
75 باند و گاز صفا طب پزشکی
76 باند و گاز لطیف پزشکی
77 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
78 باندهای پزشكی ایران پزشکی
79 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
80 بسپار صنعت فاخر پزشکی
81 بوشهر پلاست کار پزشکی
82 به سو شفا پزشکی
83 بهار طب امین پزشکی
84 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
85 بهداد آزمایشگاهی
86 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
87 بهراد رویش رویان پزشکی
88 بهساز طب پزشکی
89 بهنام طب ایرانیان پزشکی
90 بهنوار ایران پزشکی
91 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
92 بیتا سلامت پریا پزشکی
93 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
94 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
95 بیونیک آزمایشگاهی
96 پادتن علم آزمایشگاهی
97 پارس پاد پزشکی
98 پارس پرتو امرتات پزشکی
99 پارس سینوهه پاد پزشکی
100 پارمدیک پزشکی
101 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
102 پاک گستر پزشکی
103 پالیز طب شفق پزشکی
104 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
105 پایا فناوران فردوسی پزشکی
106 پایامد الکترونیک پزشکی
107 پایدار بهبود ماشین
108 پدرام طب بندر پزشکی
109 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
110 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
111 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
112 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
113 پوشش طب مانی پزشکی
114 پویا گستران حیان پزشکی
115 پویان طب خادم آزمایشگاهی
116 پیاوار پزشکی
117 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
118 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
119 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
120 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
121 پیشگامان راه طب پزشکی
122 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
123 تابان سار پزشکی
124 تایان طب خاورمیانه پزشکی
125 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
126 تجهیز طب بارمان پزشکی
127 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
128 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
129 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
130 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
131 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
132 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
133 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
134 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
135 تری مد پزشکی
136 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
137 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
138 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
139 توسعه اطلس طب امین پزشکی
140 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
141 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
142 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
143 توسن تجهیز پزشکی
144 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
145 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
146 تولیدی طب ایران پزشکی
147 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
148 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
149 ثمین طب باربد پزشکی
150 ثمین طب مهر پزشکی
151 جویا الکترونیک دندانپزشکی
152 جهان قلب پزشکی
153 جهان گسترش تجارت پزشکی
154 چابک صنعت پیشگام پزشکی
155 چالیان طب پزشکی
156 حامی نوزاد پارس پزشکی
157 حریر نوین سپاهان پزشکی
158 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
159 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
160 داده گستران دنا پزشکی
161 دارو ساحل پزشکی
162 دارو سازی عماد پزشکی
163 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
164 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
165 دانش طب امروز پزشکی
166 داوین سا پزشکی
167 دایراک صنعت درمان پزشکی
168 دایو پارس دندانپزشکی
169 درمان تجهیز آفرید پزشکی
170 دریای طب اندیشان پزشکی
171 دستکش حریر ایران پزشکی
172 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
173 دلشید پزشکی
174 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
175 دنیز طب ایرانیان پزشکی
176 دوستان نیک پزشکی
177 دیبا طب توس پزشکی
178 راد طب نقش جهان پزشکی
179 رادیس طب پزشکی
180 رازان پرداز تهران پزشکی
181 رامین طب سپاهان پزشکی
182 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
183 رای مند طب آسیا پزشکی
184 رضا راد ملزومات دارویی
185 رمز آسا پزشکی
186 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
187 ریحان تن آرا مد پزشکی
188 زرین طب کالا پزشکی
189 زندی طب سه سیب پزشکی
190 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
191 ژال تجهیز آزمایشگاهی
192 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
193 ساریا مهر پزشکی
194 سازگان گستر پزشکی
195 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
196 سامان طب مبین پزشکی
197 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
198 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
199 سرآمد طب پارایه پزشکی
200 سرمد درمان پزشکی
201 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
202 سوپا پزشکی دندانپزشکی
203 سهل گستران درمان پزشکی
204 سینا ژن آزمایشگاهی
205 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
206 شفا درد پزشکی
207 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
208 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
209 شیما پرتو پزشکی
210 شیمی فن آزمایشگاهی
211 شیما آزمایشگاهی
212 صانع طب پزشکی
213 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
214 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
215 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
216 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
217 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
218 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
219 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
220 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
221 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
222 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
223 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
224 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
225 صنعت پایدار مبین پزشکی
226 صنعت رایان پارس پزشکی
227 صنعت یاران آزمایشگاهی
228 طب ایران پزشکی
229 طب تصویر پزشکی
230 طب گستر صدرا پزشکی
231 طب و پلیمر پزشکی
232 طب و صنعت یاسین پزشکی
233 طبی مادران پزشکی
234 طبیب صبا افزار پزشکی
235 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
236 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
237 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
238 عادل نوین سپاهان پزشکی
239 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
240 عطا طب نوین پزشکی
241 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
242 فارمد بهداشت آرا پزشکی
243 فارمد پلاست پویان پزشکی
244 فارمد پلیمر رایان پزشکی
245 فخر سینا دندانپزشکی
246 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
247 فراز کاویان آزمایشگاهی
248 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
249 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
250 فرسار تجارت پزشکی
251 فن آذرخش پزشکی
252 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
253 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
254 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
255 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
256 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
257 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
258 فنون طب رستاک پزشکی
259 فنون طب فرتاک پزشکی
260 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
261 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
262 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
263 کاوشگر گستر طب پزشکی
264 کوشا فن پارس دندانپزشکی
265 کهربا تراشه پزشکی
266 کیا تولید طب ستان پزشکی
267 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
268 کیانا درمان پزشکی
269 کیتوتک پزشکی
270 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
271 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
272 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
273 کیهان بد پزشکی
274 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
275 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
276 گل ارکیده خراسان پزشکی
277 گلچای دندانپزشکی
278 گوهر شفا پزشکی
279 گهر بافت قائم پزشکی
280 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
281 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
282 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
283 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
284 مبتکران دنیای فردا پزشکی
285 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
286 مخازن طبی آبادیس پزشکی
287 مد فناوران پلاس پزشکی
288 مدار سلامت پزشکی
289 مدی تک سیس پزشکی
290 مدیا کاوش پزشکی
291 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
292 ملورین دندانپزشکی
293 من آزمایشگاهی
294 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
295 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
296 مهان مد میمه کیش پزشکی
297 مهر داور پزشکی
298 مهر طب جی پزشکی
299 مهر طب ماکو پزشکی
300 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
301 مهران طب شیراز پزشکی
302 مهران طب طاها پزشکی
303 مهران طب مد پزشکی
304 مهرپویان بهداشت پزشکی
305 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
306 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
307 مهندسی پارس نهند پزشکی
308 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
309 مهندسی شنگرف طب پزشکی
310 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
311 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
312 نادر طب گستران جنوب پزشکی
313 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
314 نخ جراحان پارس پزشکی
315 نخ جراحان طب سینا پزشکی
316 نسج طب کیهان پزشکی
317 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
318 نگین سلامت سپاهان پزشکی
319 نواتیس طب پزشکی
320 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
321 نورسته یار پزشکی
322 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
323 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
324 نوید پرتو نما پزشکی
325 نوین باند اصفهان پزشکی
326 نیک تک فن آوری پزشکی
327 نیکجو ابزار طب پزشکی
328 والا درمان امیر کبیر پزشکی
329 وسام طب وندا پزشکی
330 هپاسکو پزشکی
331 هلال طب پزشکی
332 هماس طب پزشکی
333 هوایار پزشکی
334 هورا طب خرمدره پزشکی
335 هورطب پزشکی
336 یکتا تجهیز البرز پزشکی