ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آروند فن پارس پزشکی
2 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
3 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
4 آرنیکا فام پرند پزشکی
5 آریا طب فیروز پزشکی
6 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
7 آسیا جراح پیشرو پزشکی
8 آسیا گلد من پزشکی
9 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
10 ابزار درمان پزشکی
11 ابزار طب پویا پزشکی
12 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
13 الهام طب پزشکی
14 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
15 اوسینا پزشکی
16 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
17 ایمن ایجاز پزشکی
18 ایوان پرتو جم پزشکی
19 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
20 باند و گاز صفا طب پزشکی
21 باندهای پزشكی ایران پزشکی
22 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
23 بسپار صنعت فاخر پزشکی
24 بوشهر پلاست کار پزشکی
25 بهداد آزمایشگاهی
26 بهراد رویش رویان پزشکی
27 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
28 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
29 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
30 پادتن علم آزمایشگاهی
31 پارس پاد پزشکی
32 پارس سینوهه پاد پزشکی
33 پارمدیک پزشکی
34 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
35 پایامد الکترونیک پزشکی
36 پایدار بهبود ماشین
37 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
38 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
39 پوشش طب مانی پزشکی
40 پیاوار پزشکی
41 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
42 پیشگامان راه طب پزشکی
43 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
44 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
45 توسعه اطلس طب امین پزشکی
46 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
47 حامی نوزاد پارس پزشکی
48 داده گستران دنا پزشکی
49 دارو ساحل پزشکی
50 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
51 دایو پارس دندانپزشکی
52 دستکش حریر ایران پزشکی
53 دیبا طب توس پزشکی
54 راد طب نقش جهان پزشکی
55 رادیس طب پزشکی
56 ساریا مهر پزشکی
57 سازگان گستر پزشکی
58 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
59 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
60 سها رخ طب فارس پزشکی
61 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
62 شفا درد پزشکی
63 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
64 شیما پرتو پزشکی
65 صانع طب پزشکی
66 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
67 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
68 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
69 طب و پلیمر پزشکی
70 طب و صنعت یاسین پزشکی
71 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
72 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
73 فخر سینا دندانپزشکی
74 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
75 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
76 فرسار تجارت پزشکی
77 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
78 کوشا فن پارس دندانپزشکی
79 کهربا تراشه پزشکی
80 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
81 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
82 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
83 گوهر شفا پزشکی
84 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
85 مدی تک سیس پزشکی
86 ملورین دندانپزشکی
87 مهان مد میمه کیش پزشکی
88 مهران طب شیراز پزشکی
89 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
90 مهندسی رایین صنعت پزشکی
91 مهندسی شنگرف طب پزشکی
92 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
93 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
94 نخ جراحان پارس پزشکی
95 نواتیس طب پزشکی
96 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
97 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
98 هپاسکو پزشکی
99 هوایار پزشکی