ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتا طب سان پوریا پزشکی
2 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
3 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
6 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
7 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
8 آریا طب فیروز پزشکی
9 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
10 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
11 آوان طب پزشکی
12 آیریا برنا ملزومات دارویی
13 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
14 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
15 ابزار طب پویا پزشکی
16 احیا درمان پیشرفته پزشکی
17 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
18 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
19 اوسینا پزشکی
20 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
21 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
22 ایرانیان همگام مهر پزشکی
23 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
24 ایمن ایجاز پزشکی
25 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
26 بهراد رویش رویان پزشکی
27 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
28 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
29 بیونیک آزمایشگاهی
30 پادتن علم آزمایشگاهی
31 پارس پرتو امرتات پزشکی
32 پارس سینوهه پاد پزشکی
33 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
34 پایا فناوران فردوسی پزشکی
35 پایامد الکترونیک پزشکی
36 پایدار بهبود ماشین
37 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
38 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
39 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
40 پویا گستران حیان پزشکی
41 پویان طب خادم آزمایشگاهی
42 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
43 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
44 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
45 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
46 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
47 توسعه فن آوری پایا همسان آزمایشگاهی
48 توسن تجهیز پزشکی
49 چابک صنعت پیشگام پزشکی
50 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
51 داده گستران دنا پزشکی
52 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
53 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
54 دایو پارس دندانپزشکی
55 دلشید پزشکی
56 دوستان نیک پزشکی
57 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
58 ژال تجهیز آزمایشگاهی
59 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
60 سازگان گستر پزشکی
61 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
62 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
63 سرآمد طب پارایه پزشکی
64 سینا ژن آزمایشگاهی
65 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
66 شفا درد پزشکی
67 شیما پرتو پزشکی
68 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
69 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
70 طب تصویر پزشکی
71 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
72 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
73 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
74 فارمد پلیمر رایان پزشکی
75 فرسار تجارت پزشکی
76 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
77 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
78 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
79 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
80 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
81 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
82 کوشا فن پارس دندانپزشکی
83 کهربا تراشه پزشکی
84 کیا تولید طب ستان پزشکی
85 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
86 کیتوتک پزشکی
87 گوهر شفا پزشکی
88 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
89 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
90 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
91 مخازن طبی آبادیس پزشکی
92 مد فناوران پلاس پزشکی
93 مدار سلامت پزشکی
94 مدیا کاوش پزشکی
95 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
96 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
97 مهان مد میمه کیش پزشکی
98 مهر داور پزشکی
99 مهران طب شیراز پزشکی
100 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
101 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
102 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
103 مهندسی رایین صنعت پزشکی
104 مهندسی شنگرف طب پزشکی
105 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
106 نخ جراحان پارس پزشکی
107 نخ جراحان طب سینا پزشکی
108 نواتیس طب پزشکی
109 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
110 نیک تک فن آوری پزشکی
111 هوایار پزشکی