ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتا طب سان پوریا پزشکی
2 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
3 آذین طب سلامت رازی پزشکی
4 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
5 آریا طب فیروز پزشکی
6 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
7 آوان طب پزشکی
8 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
9 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
10 ابزار طب پویا پزشکی
11 احیا درمان پیشرفته پزشکی
12 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
13 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
14 اوسینا پزشکی
15 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
16 ایرانیان همگام مهر پزشکی
17 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
18 ایمن ایجاز پزشکی
19 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
20 بیونیک آزمایشگاهی
21 پادتن علم آزمایشگاهی
22 پارس پرتو امرتات پزشکی
23 پایا فناوران فردوسی پزشکی
24 پایامد الکترونیک پزشکی
25 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
26 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
27 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
28 پویان طب خادم آزمایشگاهی
29 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
30 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
31 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
32 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
33 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
34 چابک صنعت پیشگام پزشکی
35 داده گستران دنا پزشکی
36 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
37 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
38 دلشید پزشکی
39 دوستان نیک پزشکی
40 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
41 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
42 سازگان گستر پزشکی
43 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
44 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
45 سرآمد طب پارایه پزشکی
46 سینا ژن آزمایشگاهی
47 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
48 شفا درد پزشکی
49 شیما پرتو پزشکی
50 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
51 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
52 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
53 طب تصویر پزشکی
54 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
55 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
56 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
57 فارمد پلیمر رایان پزشکی
58 فرسار تجارت پزشکی
59 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
60 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
61 کوشا فن پارس دندانپزشکی
62 کهربا تراشه پزشکی
63 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
64 کیتوتک پزشکی
65 گوهر شفا پزشکی
66 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
67 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
68 مد فناوران پلاس پزشکی
69 مدیا کاوش پزشکی
70 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
71 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
72 مهندسی شنگرف طب پزشکی
73 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
74 نخ جراحان پارس پزشکی
75 نواتیس طب پزشکی
76 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
77 هوایار پزشکی