ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتا طب سان پوریا پزشکی
2 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
3 آذین طب سلامت رازی پزشکی
4 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
5 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
6 آریا طب فیروز پزشکی
7 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
8 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
9 آوان طب پزشکی
10 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
11 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
12 ابزار طب پویا پزشکی
13 احیا درمان پیشرفته پزشکی
14 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
15 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
16 اوسینا پزشکی
17 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
18 ایرانیان همگام مهر پزشکی
19 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
20 ایمن ایجاز پزشکی
21 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
22 بهراد رویش رویان پزشکی
23 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
24 بیونیک آزمایشگاهی
25 پادتن علم آزمایشگاهی
26 پارس پرتو امرتات پزشکی
27 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
28 پایا فناوران فردوسی پزشکی
29 پایامد الکترونیک پزشکی
30 پایدار بهبود ماشین
31 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
32 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
33 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
34 پویا گستران حیان پزشکی
35 پویان طب خادم آزمایشگاهی
36 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
37 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
38 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
39 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
40 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
41 چابک صنعت پیشگام پزشکی
42 داده گستران دنا پزشکی
43 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
44 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
45 دایو پارس دندانپزشکی
46 دلشید پزشکی
47 دوستان نیک پزشکی
48 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
49 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
50 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
51 سازگان گستر پزشکی
52 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
53 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
54 سرآمد طب پارایه پزشکی
55 سینا ژن آزمایشگاهی
56 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
57 شفا درد پزشکی
58 شیما پرتو پزشکی
59 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
60 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
61 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
62 طب تصویر پزشکی
63 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
64 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
65 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
66 فارمد پلیمر رایان پزشکی
67 فرسار تجارت پزشکی
68 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
69 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
70 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
71 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
72 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
73 کوشا فن پارس دندانپزشکی
74 کهربا تراشه پزشکی
75 کیا تولید طب ستان پزشکی
76 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
77 کیتوتک پزشکی
78 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
79 گوهر شفا پزشکی
80 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
81 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
82 مخازن طبی آبادیس پزشکی
83 مد فناوران پلاس پزشکی
84 مدیا کاوش پزشکی
85 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
86 مهان مد میمه کیش پزشکی
87 مهران طب شیراز پزشکی
88 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
89 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
90 مهندسی شنگرف طب پزشکی
91 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
92 نخ جراحان پارس پزشکی
93 نواتیس طب پزشکی
94 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
95 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
96 هوایار پزشکی