ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آبتین پژوهان آریا پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
11 آذین طب سلامت رازی پزشکی
12 آرمان امداد التیام پزشکی
13 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
14 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
15 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
16 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
17 آرنیکا فام پرند پزشکی
18 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
19 آریا طب فیروز پزشکی
20 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
21 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
22 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
23 آسیا جراح پیشرو پزشکی
24 آسیا گلد من پزشکی
25 آگه آفرین آریا
26 آلتون تأمین پویا پزشکی
27 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
28 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
29 آوان طب پزشکی
30 آیریا برنا ملزومات دارویی
31 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
32 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
33 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
34 ابزار درمان پزشکی
35 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
36 ابزار شفا میبد پزشکی
37 ابزار طب پویا پزشکی
38 ابزار طب جهان بن پزشکی
39 احسان طب پارسیان پزشکی
40 احسان طب سپاهان پزشکی
41 احیا درمان پیشرفته پزشکی
42 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
43 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
44 ارم کوشا پزشکی
45 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
46 استوار طب ایرانیان پزشکی
47 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
48 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
49 الهام طب پزشکی
50 اوحد پزشکی
51 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
52 اوسینا پزشکی
53 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
54 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
55 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
56 ایده رویان سلامت پزشکی
57 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
58 ایرانیان همگام مهر پزشکی
59 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
60 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
61 ایکس ری ایران پزشکی
62 ایمن ایجاز پزشکی
63 ایوان پرتو جم پزشکی
64 ایران خودساز آزمایشگاهی
65 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
66 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
67 بافته پزشکی
68 بافتینه پزشکی
69 باند طبی شمال پزشکی
70 باند و گاز آریان رازی پزشکی
71 باند و گاز سبز شمال پزشکی
72 باند و گاز صفا طب پزشکی
73 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
74 باندهای پزشكی ایران پزشکی
75 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
76 بسپار صنعت فاخر پزشکی
77 بوشهر پلاست کار پزشکی
78 به سو شفا پزشکی
79 بهار طب امین پزشکی
80 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
81 بهداد آزمایشگاهی
82 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
83 بهراد رویش رویان پزشکی
84 بهساز طب پزشکی
85 بهنام طب ایرانیان پزشکی
86 بهنوار ایران پزشکی
87 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
88 بیتا سلامت پریا پزشکی
89 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
90 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
91 بیونیک آزمایشگاهی
92 پادتن علم آزمایشگاهی
93 پارس پاد پزشکی
94 پارس پرتو امرتات پزشکی
95 پارس سینوهه پاد پزشکی
96 پارمدیک پزشکی
97 پاک گستر پزشکی
98 پالیز طب شفق پزشکی
99 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
100 پایا فناوران فردوسی پزشکی
101 پایامد الکترونیک پزشکی
102 پدرام طب بندر پزشکی
103 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
104 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
105 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
106 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
107 پوشش طب مانی پزشکی
108 پویا گستران حیان پزشکی
109 پویان طب خادم آزمایشگاهی
110 پیاوار پزشکی
111 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
112 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
113 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
114 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
115 پیشگامان راه طب پزشکی
116 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
117 تابان سار پزشکی
118 تایان طب خاورمیانه پزشکی
119 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
120 تجهیز طب بارمان پزشکی
121 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
122 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
123 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
124 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
125 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
126 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
127 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
128 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
129 تری مد پزشکی
130 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
131 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
132 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
133 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
134 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
135 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
136 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
137 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
138 تولیدی طب ایران پزشکی
139 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
140 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
141 ثمین طب باربد پزشکی
142 ثمین طب مهر پزشکی
143 جویا الکترونیک دندانپزشکی
144 جهان گسترش تجارت پزشکی
145 چابک صنعت پیشگام پزشکی
146 چالیان طب پزشکی
147 حامی نوزاد پارس پزشکی
148 حریر نوین سپاهان پزشکی
149 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
150 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
151 داده گستران دنا پزشکی
152 دارو ساحل پزشکی
153 دارو سازی عماد پزشکی
154 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
155 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
156 دانش طب امروز پزشکی
157 داوین سا پزشکی
158 دایراک صنعت درمان پزشکی
159 دایو پارس دندانپزشکی
160 درمان تجهیز آفرید پزشکی
161 دریای طب اندیشان پزشکی
162 دستکش حریر ایران پزشکی
163 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
164 دلشید پزشکی
165 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
166 دنیز طب ایرانیان پزشکی
167 دوستان نیک پزشکی
168 دیبا طب توس پزشکی
169 راد طب نقش جهان پزشکی
170 رادیس طب پزشکی
171 رازان پرداز تهران پزشکی
172 رامین طب سپاهان پزشکی
173 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
174 راهیان طب صبا پزشکی
175 رضا راد ملزومات دارویی
176 رمز آسا پزشکی
177 ریحان تن آرا مد پزشکی
178 زرین طب کالا پزشکی
179 زندی طب سه سیب پزشکی
180 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
181 ژال تجهیز آزمایشگاهی
182 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
183 ساریا مهر پزشکی
184 سازگان گستر پزشکی
185 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
186 سامان طب مبین پزشکی
187 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
188 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
189 سرآمد طب پارایه پزشکی
190 سرمد درمان پزشکی
191 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
192 سوپا پزشکی دندانپزشکی
193 سهل گستران درمان پزشکی
194 سینا ژن آزمایشگاهی
195 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
196 شفا درد پزشکی
197 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
198 شیما پرتو پزشکی
199 شیمی فن آزمایشگاهی
200 شیما آزمایشگاهی
201 صانع طب پزشکی
202 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
203 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
204 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
205 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
206 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
207 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
208 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
209 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
210 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
211 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
212 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
213 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
214 صنعت پایدار مبین پزشکی
215 صنعت رایان پارس پزشکی
216 صنعت یاران آزمایشگاهی
217 طب تصویر پزشکی
218 طب گستر صدرا پزشکی
219 طب و پلیمر پزشکی
220 طب و صنعت یاسین پزشکی
221 طبی مادران پزشکی
222 طبیب صبا افزار پزشکی
223 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
224 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
225 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
226 عادل نوین سپاهان پزشکی
227 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
228 عطا طب نوین پزشکی
229 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
230 فارمد بهداشت آرا پزشکی
231 فارمد پلاست پویان پزشکی
232 فارمد پلیمر رایان پزشکی
233 فخر سینا دندانپزشکی
234 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
235 فراز کاویان آزمایشگاهی
236 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
237 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
238 فرسار تجارت پزشکی
239 فن آذرخش پزشکی
240 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
241 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
242 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
243 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
244 فنون طب رستاک پزشکی
245 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
246 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
247 کاوشگر گستر طب پزشکی
248 کوشا فن پارس دندانپزشکی
249 کهربا تراشه پزشکی
250 کیا تولید طب ستان پزشکی
251 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
252 کیانا درمان پزشکی
253 کیتوتک پزشکی
254 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
255 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
256 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
257 کیهان بد پزشکی
258 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
259 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
260 گل ارکیده خراسان پزشکی
261 گلچای دندانپزشکی
262 گوهر شفا پزشکی
263 گهر بافت قائم پزشکی
264 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
265 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
266 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
267 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
268 مبتکران دنیای فردا پزشکی
269 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
270 مخازن طبی آبادیس پزشکی
271 مد فناوران پلاس پزشکی
272 مدار سلامت پزشکی
273 مدی تک سیس پزشکی
274 مدیا کاوش پزشکی
275 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
276 ملورین دندانپزشکی
277 من آزمایشگاهی
278 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
279 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
280 مهان مد میمه کیش پزشکی
281 مهر طب جی پزشکی
282 مهر طب ماکو پزشکی
283 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
284 مهران طب شیراز پزشکی
285 مهران طب طاها پزشکی
286 مهران طب مد پزشکی
287 مهرپویان بهداشت پزشکی
288 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
289 مهندسی پارس نهند پزشکی
290 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
291 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
292 مهندسی شنگرف طب پزشکی
293 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
294 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
295 نادر طب گستران جنوب پزشکی
296 نخ جراحان پارس پزشکی
297 نخ جراحان طب سینا پزشکی
298 نسج طب کیهان پزشکی
299 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
300 نگین سلامت سپاهان پزشکی
301 نواتیس طب پزشکی
302 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
303 نورسته یار پزشکی
304 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
305 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
306 نوید پرتو نما پزشکی
307 نوین باند اصفهان پزشکی
308 نیکجو ابزار طب پزشکی
309 والا درمان امیر کبیر پزشکی
310 وسام طب وندا پزشکی
311 هپاسکو پزشکی
312 هلال طب پزشکی
313 هماس طب پزشکی
314 هوایار پزشکی
315 هورا طب خرمدره پزشکی
316 هورطب پزشکی
317 یکتا تجهیز البرز پزشکی