ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آبتین پژوهان آریا پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه آنالیز تشخیص آزمایشگاهی
11 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
12 آذین طب سلامت رازی پزشکی
13 آرمان امداد التیام پزشکی
14 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
15 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
16 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
17 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
18 آرنیکا فام پرند پزشکی
19 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
20 آریا سلامت آیریک پزشکی
21 آریا طب فیروز پزشکی
22 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
23 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
24 آزمایشگاه طب سنجش البرز آزمایشگاهی
25 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
26 آسیا جراح پیشرو پزشکی
27 آسیا گلد من پزشکی
28 آگه آفرین آریا
29 آلتون تأمین پویا پزشکی
30 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
31 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
32 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
33 آوان طب پزشکی
34 آیریا برنا ملزومات دارویی
35 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
36 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
37 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
38 ابزار درمان پزشکی
39 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
40 ابزار شفا میبد پزشکی
41 ابزار طب پویا پزشکی
42 ابزار طب جهان بن پزشکی
43 احسان طب پارسیان پزشکی
44 احسان طب سپاهان پزشکی
45 احیا درمان پیشرفته پزشکی
46 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
47 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
48 ارم کوشا پزشکی
49 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
50 استوار طب ایرانیان پزشکی
51 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
52 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
53 الهام طب پزشکی
54 اوحد پزشکی
55 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
56 اوسینا پزشکی
57 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
58 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
59 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
60 ایده رویان سلامت پزشکی
61 ایران خودساز آزمایشگاهی
62 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
63 ایرانیان همگام مهر پزشکی
64 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
65 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
66 ایکس ری ایران پزشکی
67 ایمن ایجاز پزشکی
68 ایوان پرتو جم پزشکی
69 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
70 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
71 بافته پزشکی
72 بافتینه پزشکی
73 باند طبی شمال پزشکی
74 باند و گاز آریان رازی پزشکی
75 باند و گاز سبز شمال پزشکی
76 باند و گاز صفا طب پزشکی
77 باند و گاز لطیف پزشکی
78 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
79 باندهای پزشكی ایران پزشکی
80 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
81 بسپار صنعت فاخر پزشکی
82 بوشهر پلاست کار پزشکی
83 به سو شفا پزشکی
84 بهار طب امین پزشکی
85 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
86 بهداد آزمایشگاهی
87 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
88 بهراد رویش رویان پزشکی
89 بهساز طب پزشکی
90 بهنام طب ایرانیان پزشکی
91 بهنوار ایران پزشکی
92 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
93 بیتا سلامت پریا پزشکی
94 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
95 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
96 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
97 بیونیک آزمایشگاهی
98 پادتن علم آزمایشگاهی
99 پارس پاد پزشکی
100 پارس پرتو امرتات پزشکی
101 پارس سینوهه پاد پزشکی
102 پارمدیک پزشکی
103 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
104 پاک گستر پزشکی
105 پالیز طب شفق پزشکی
106 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
107 پایا فناوران فردوسی پزشکی
108 پایامد الکترونیک پزشکی
109 پایدار بهبود ماشین
110 پدرام طب بندر پزشکی
111 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
112 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
113 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
114 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
115 پوشش طب مانی پزشکی
116 پویا گستران حیان پزشکی
117 پویان طب خادم آزمایشگاهی
118 پیام آوران سلامت پایدار پزشکی
119 پیاوار پزشکی
120 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
121 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
122 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
123 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
124 پیشگامان راه طب پزشکی
125 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
126 تابان سار پزشکی
127 تایان طب خاورمیانه پزشکی
128 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
129 تجهیز طب بارمان پزشکی
130 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
131 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
132 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
133 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
134 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
135 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
136 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
137 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
138 تری مد پزشکی
139 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
140 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
141 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
142 توان درمان ویرا پزشکی
143 توسعه اطلس طب امین پزشکی
144 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
145 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
146 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
147 توسعه فن آوری پایا همسان آزمایشگاهی
148 توسن تجهیز پزشکی
149 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
150 تولیدی شکوه درمان یاران ایرانیان پزشکی
151 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
152 تولیدی طب ایران پزشکی
153 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
154 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
155 ثمین طب باربد پزشکی
156 ثمین طب مهر پزشکی
157 جویا الکترونیک دندانپزشکی
158 جهان قلب پزشکی
159 جهان گسترش تجارت پزشکی
160 چابک صنعت پیشگام پزشکی
161 چالیان طب پزشکی
162 حامی نوزاد پارس پزشکی
163 حریر نوین سپاهان پزشکی
164 حیات پوشش اکسیژن پاک پزشکی
165 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
166 خرم پلاستیک تهران پزشکی
167 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
168 داده گستران دنا پزشکی
169 دارو ساحل پزشکی
170 دارو سازی عماد پزشکی
171 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
172 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
173 دانش طب امروز پزشکی
174 داوین سا پزشکی
175 دایراک صنعت درمان پزشکی
176 دایو پارس دندانپزشکی
177 درمان تجهیز آفرید پزشکی
178 دریای طب اندیشان پزشکی
179 دستکش حریر ایران پزشکی
180 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
181 دلشید پزشکی
182 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
183 دوستان نیک پزشکی
184 دیبا طب توس پزشکی
185 راد طب نقش جهان پزشکی
186 رادیس طب پزشکی
187 رازان پرداز تهران پزشکی
188 رامین طب سپاهان پزشکی
189 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
190 رای مند طب آسیا پزشکی
191 رضا راد ملزومات دارویی
192 رمز آسا پزشکی
193 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
194 ریحان تن آرا مد پزشکی
195 زرین طب کالا پزشکی
196 زندی طب سه سیب پزشکی
197 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
198 ژال تجهیز آزمایشگاهی
199 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
200 ساریا مهر پزشکی
201 سازگان گستر پزشکی
202 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
203 سامان طب مبین پزشکی
204 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
205 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
206 سرآمد طب پارایه پزشکی
207 سرمد درمان پزشکی
208 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
209 سوپا پزشکی دندانپزشکی
210 سها رخ طب فارس پزشکی
211 سهل گستران درمان پزشکی
212 سینا ژن آزمایشگاهی
213 سینا فیدار کیمیا پزشکی
214 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
215 شفا درد پزشکی
216 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
217 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
218 شیما پرتو پزشکی
219 شیمی فن آزمایشگاهی
220 شیما آزمایشگاهی
221 صانع طب پزشکی
222 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
223 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
224 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
225 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
226 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
227 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
228 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
229 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
230 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
231 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
232 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
233 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
234 صنعت پایدار مبین پزشکی
235 صنعت رایان پارس پزشکی
236 صنعت یاران آزمایشگاهی
237 طب ایران پزشکی
238 طب تصویر پزشکی
239 طب گستر صدرا پزشکی
240 طب و پلیمر پزشکی
241 طب و صنعت یاسین پزشکی
242 طبی مادران پزشکی
243 طبیب صبا افزار پزشکی
244 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
245 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
246 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
247 عادل نوین سپاهان پزشکی
248 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
249 عطا طب نوین پزشکی
250 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
251 فارمد بهداشت آرا پزشکی
252 فارمد پلاست پویان پزشکی
253 فارمد پلیمر رایان پزشکی
254 فخر سینا دندانپزشکی
255 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
256 فراز کاویان آزمایشگاهی
257 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
258 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
259 فرداد آتیه تجارت روناک پزشکی
260 فرسار تجارت پزشکی
261 فن آذرخش پزشکی
262 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
263 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
264 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
265 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
266 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
267 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
268 فنون طب رستاک پزشکی
269 فنون طب فرتاک پزشکی
270 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
271 فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
272 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
273 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
274 کاوشگر گستر طب پزشکی
275 کوشا فن پارس دندانپزشکی
276 کهربا تراشه پزشکی
277 کیا تولید طب ستان پزشکی
278 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
279 کیانا درمان پزشکی
280 کیتوتک پزشکی
281 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
282 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
283 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
284 کیهان بد پزشکی
285 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
286 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
287 گل ارکیده خراسان پزشکی
288 گلچای دندانپزشکی
289 گوهر شفا پزشکی
290 گهر بافت قائم پزشکی
291 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
292 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
293 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
294 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
295 مبتکران دنیای فردا پزشکی
296 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
297 مخازن طبی آبادیس پزشکی
298 مد فناوران پلاس پزشکی
299 مدار سلامت پزشکی
300 مدی تک سیس پزشکی
301 مدیا کاوش پزشکی
302 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
303 ملورین دندانپزشکی
304 من آزمایشگاهی
305 منسوجات زند طب پزشکی
306 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
307 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
308 مهان مد میمه کیش پزشکی
309 مهدیار کارینا تجهیز پاسارگاد پزشکی
310 مهر داور پزشکی
311 مهر طب جی پزشکی
312 مهر طب ماکو پزشکی
313 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
314 مهران طب شیراز پزشکی
315 مهران طب طاها پزشکی
316 مهران طب مد پزشکی
317 مهرپویان بهداشت پزشکی
318 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
319 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
320 مهندسی پارس نهند پزشکی
321 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
322 مهندسی رایین صنعت پزشکی
323 مهندسی شنگرف طب پزشکی
324 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
325 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
326 نادر طب گستران جنوب پزشکی
327 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
328 نخ جراحان پارس پزشکی
329 نخ جراحان طب سینا پزشکی
330 نسج طب کیهان پزشکی
331 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
332 نگین سلامت سپاهان پزشکی
333 نواتیس طب پزشکی
334 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
335 نورسته یار پزشکی
336 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
337 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
338 نوید پرتو نما پزشکی
339 نوین باند اصفهان پزشکی
340 نیک تک فن آوری پزشکی
341 نیکجو ابزار طب پزشکی
342 والا درمان امیر کبیر پزشکی
343 وسام طب وندا پزشکی
344 هپاسکو پزشکی
345 هلال طب پزشکی
346 هماس طب پزشکی
347 هوایار پزشکی
348 هورطب پزشکی
349 یکتا تجهیز البرز پزشکی