ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آتا طب سان پوریا پزشکی
8 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
9 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان امداد التیام پزشکی
12 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
13 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
14 آرنیکا فام پرند پزشکی
15 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
16 آریا طب فیروز پزشکی
17 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
18 آسیا جراح پیشرو پزشکی
19 آسیا گلد من پزشکی
20 آلتون تأمین پویا پزشکی
21 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
22 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
23 آوان طب پزشکی
24 آیریا برنا ملزومات دارویی
25 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
26 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
27 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
28 ابزار درمان پزشکی
29 ابزار شفا میبد پزشکی
30 ابزار طب پویا پزشکی
31 احسان طب پارسیان پزشکی
32 احسان طب سپاهان پزشکی
33 احیا درمان پیشرفته پزشکی
34 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
35 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
36 ارم کوشا پزشکی
37 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
38 استوار طب ایرانیان پزشکی
39 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
40 الهام طب پزشکی
41 اوحد پزشکی
42 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
43 اوسینا پزشکی
44 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
45 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
46 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
47 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
48 ایرانیان همگام مهر پزشکی
49 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
50 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
51 ایکس ری ایران پزشکی
52 ایمن ایجاز پزشکی
53 ایوان پرتو جم پزشکی
54 ایران خودساز آزمایشگاهی
55 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
56 بافته پزشکی
57 بافتینه پزشکی
58 باند طبی شمال پزشکی
59 باند و گاز آریان رازی پزشکی
60 باند و گاز سبز شمال پزشکی
61 باند و گاز صفا طب پزشکی
62 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
63 باندهای پزشكی ایران پزشکی
64 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
65 بسپار صنعت فاخر پزشکی
66 بوشهر پلاست کار پزشکی
67 به سو شفا پزشکی
68 بهار طب امین پزشکی
69 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
70 بهداد آزمایشگاهی
71 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
72 بهساز طب پزشکی
73 بهنام طب ایرانیان پزشکی
74 بهنوار ایران پزشکی
75 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
76 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
77 بیونیک آزمایشگاهی
78 پادتن علم آزمایشگاهی
79 پارس پاد پزشکی
80 پارس پرتو امرتات پزشکی
81 پارس سینوهه پاد پزشکی
82 پارمدیک پزشکی
83 پاک گستر پزشکی
84 پالیز طب شفق پزشکی
85 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
86 پایا فناوران فردوسی پزشکی
87 پایامد الکترونیک پزشکی
88 پدرام طب بندر پزشکی
89 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
90 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
91 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
92 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
93 پوشش طب مانی پزشکی
94 پویان طب خادم آزمایشگاهی
95 پیاوار پزشکی
96 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
97 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
98 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
99 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
100 پیشگامان راه طب پزشکی
101 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
102 تابان سار پزشکی
103 تایان طب خاورمیانه پزشکی
104 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
105 تجهیز طب بارمان پزشکی
106 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
107 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
108 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
109 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
110 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
111 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
112 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
113 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
114 تری مد پزشکی
115 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
116 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
117 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
118 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
119 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
120 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
121 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
122 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
123 تولیدی طب ایران پزشکی
124 ثمین طب باربد پزشکی
125 ثمین طب مهر پزشکی
126 جویا الکترونیک دندانپزشکی
127 جهان گسترش تجارت پزشکی
128 چابک صنعت پیشگام پزشکی
129 چالیان طب پزشکی
130 حامی نوزاد پارس پزشکی
131 حریر نوین سپاهان پزشکی
132 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
133 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
134 داده گستران دنا پزشکی
135 دارو ساحل پزشکی
136 دارو سازی عماد پزشکی
137 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
138 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
139 دانش طب امروز پزشکی
140 داوین سا پزشکی
141 دایراک صنعت درمان پزشکی
142 درمان تجهیز آفرید پزشکی
143 دریای طب اندیشان پزشکی
144 دستکش حریر ایران پزشکی
145 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
146 دلشید پزشکی
147 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
148 دنیز طب ایرانیان پزشکی
149 دوستان نیک پزشکی
150 دیبا طب توس پزشکی
151 راد طب نقش جهان پزشکی
152 رادیس طب پزشکی
153 رازان پرداز تهران پزشکی
154 رامین طب سپاهان پزشکی
155 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
156 راهیان طب صبا پزشکی
157 رضا راد ملزومات دارویی
158 رمز آسا پزشکی
159 ریحان تن آرا مد پزشکی
160 زرین طب کالا پزشکی
161 زندی طب سه سیب پزشکی
162 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
163 ژال تجهیز آزمایشگاهی
164 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
165 ساریا مهر پزشکی
166 سازگان گستر پزشکی
167 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
168 سامان طب مبین پزشکی
169 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
170 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
171 سرآمد طب پارایه پزشکی
172 سرمد درمان پزشکی
173 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
174 سوپا پزشکی دندانپزشکی
175 سهل گستران درمان پزشکی
176 سینا ژن آزمایشگاهی
177 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
178 شفا درد پزشکی
179 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
180 شیما پرتو پزشکی
181 شیمی فن آزمایشگاهی
182 شیما آزمایشگاهی
183 صانع طب پزشکی
184 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
185 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
186 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
187 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
188 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
189 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
190 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
191 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
192 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
193 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
194 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
195 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
196 صنعت پایدار مبین پزشکی
197 صنعت رایان پارس پزشکی
198 صنعت یاران آزمایشگاهی
199 طب تصویر پزشکی
200 طب گستر صدرا پزشکی
201 طب و پلیمر پزشکی
202 طب و صنعت یاسین پزشکی
203 طبی مادران پزشکی
204 طبیب صبا افزار پزشکی
205 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
206 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
207 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
208 عادل نوین سپاهان پزشکی
209 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
210 عطا طب نوین پزشکی
211 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
212 فارمد پلاست پویان پزشکی
213 فارمد پلیمر رایان پزشکی
214 فخر سینا دندانپزشکی
215 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
216 فراز کاویان آزمایشگاهی
217 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
218 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
219 فرسار تجارت پزشکی
220 فن آذرخش پزشکی
221 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
222 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
223 فنون طب رستاک پزشکی
224 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
225 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
226 کاوشگر گستر طب پزشکی
227 کوشا فن پارس دندانپزشکی
228 کهربا تراشه پزشکی
229 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
230 کیانا درمان پزشکی
231 کیتوتک پزشکی
232 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
233 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
234 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
235 کیهان بد پزشکی
236 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
237 گل ارکیده خراسان پزشکی
238 گلچای دندانپزشکی
239 گوهر شفا پزشکی
240 گهر بافت قائم پزشکی
241 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
242 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
243 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
244 مبتکران دنیای فردا پزشکی
245 مخازن طبی آبادیس پزشکی
246 مد فناوران پلاس پزشکی
247 مدار سلامت پزشکی
248 مدی تک سیس پزشکی
249 مدیا کاوش پزشکی
250 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
251 ملورین دندانپزشکی
252 من آزمایشگاهی
253 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
254 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
255 مهر طب جی پزشکی
256 مهر طب ماکو پزشکی
257 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
258 مهران طب شیراز پزشکی
259 مهران طب مد پزشکی
260 مهرپویان بهداشت پزشکی
261 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
262 مهندسی پارس نهند پزشکی
263 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
264 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
265 مهندسی شنگرف طب پزشکی
266 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
267 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
268 نادر طب گستران جنوب پزشکی
269 نخ جراحان پارس پزشکی
270 نسج طب کیهان پزشکی
271 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
272 نگین سلامت سپاهان پزشکی
273 نواتیس طب پزشکی
274 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
275 نورسته یار پزشکی
276 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
277 نوید پرتو نما پزشکی
278 نوین باند اصفهان پزشکی
279 نیکجو ابزار طب پزشکی
280 والا درمان امیر کبیر پزشکی
281 وسام طب وندا پزشکی
282 هپاسکو پزشکی
283 هلال طب پزشکی
284 هماس طب پزشکی
285 هوایار پزشکی
286 هورا طب خرمدره پزشکی
287 هورطب پزشکی
288 یکتا تجهیز البرز پزشکی