ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آتا طب سان پوریا پزشکی
8 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
9 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان امداد التیام پزشکی
12 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
13 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
14 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
15 آرنیکا فام پرند پزشکی
16 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
17 آریا طب فیروز پزشکی
18 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
19 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
20 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
21 آسیا جراح پیشرو پزشکی
22 آسیا گلد من پزشکی
23 آلتون تأمین پویا پزشکی
24 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
25 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
26 آوان طب پزشکی
27 آیریا برنا ملزومات دارویی
28 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
29 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
30 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
31 ابزار درمان پزشکی
32 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
33 ابزار شفا میبد پزشکی
34 ابزار طب پویا پزشکی
35 ابزار طب جهان بن پزشکی
36 احسان طب پارسیان پزشکی
37 احسان طب سپاهان پزشکی
38 احیا درمان پیشرفته پزشکی
39 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
40 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
41 ارم کوشا پزشکی
42 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
43 استوار طب ایرانیان پزشکی
44 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
45 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
46 الهام طب پزشکی
47 اوحد پزشکی
48 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
49 اوسینا پزشکی
50 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
51 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
52 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
53 ایده رویان سلامت پزشکی
54 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
55 ایرانیان همگام مهر پزشکی
56 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
57 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
58 ایکس ری ایران پزشکی
59 ایمن ایجاز پزشکی
60 ایوان پرتو جم پزشکی
61 ایران خودساز آزمایشگاهی
62 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
63 بافته پزشکی
64 بافتینه پزشکی
65 باند طبی شمال پزشکی
66 باند و گاز آریان رازی پزشکی
67 باند و گاز سبز شمال پزشکی
68 باند و گاز صفا طب پزشکی
69 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
70 باندهای پزشكی ایران پزشکی
71 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
72 بسپار صنعت فاخر پزشکی
73 بوشهر پلاست کار پزشکی
74 به سو شفا پزشکی
75 بهار طب امین پزشکی
76 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
77 بهداد آزمایشگاهی
78 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
79 بهساز طب پزشکی
80 بهنام طب ایرانیان پزشکی
81 بهنوار ایران پزشکی
82 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
83 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
84 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
85 بیونیک آزمایشگاهی
86 پادتن علم آزمایشگاهی
87 پارس پاد پزشکی
88 پارس پرتو امرتات پزشکی
89 پارس سینوهه پاد پزشکی
90 پارمدیک پزشکی
91 پاک گستر پزشکی
92 پالیز طب شفق پزشکی
93 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
94 پایا فناوران فردوسی پزشکی
95 پایامد الکترونیک پزشکی
96 پدرام طب بندر پزشکی
97 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
98 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
99 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
100 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
101 پوشش طب مانی پزشکی
102 پویان طب خادم آزمایشگاهی
103 پیاوار پزشکی
104 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
105 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
106 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
107 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
108 پیشگامان راه طب پزشکی
109 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
110 تابان سار پزشکی
111 تایان طب خاورمیانه پزشکی
112 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
113 تجهیز طب بارمان پزشکی
114 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
115 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
116 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
117 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
118 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
119 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
120 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
121 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
122 تری مد پزشکی
123 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
124 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
125 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
126 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
127 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
128 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
129 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
130 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
131 تولیدی طب ایران پزشکی
132 ثمین طب باربد پزشکی
133 ثمین طب مهر پزشکی
134 جویا الکترونیک دندانپزشکی
135 جهان گسترش تجارت پزشکی
136 چابک صنعت پیشگام پزشکی
137 چالیان طب پزشکی
138 حامی نوزاد پارس پزشکی
139 حریر نوین سپاهان پزشکی
140 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
141 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
142 داده گستران دنا پزشکی
143 دارو ساحل پزشکی
144 دارو سازی عماد پزشکی
145 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
146 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
147 دانش طب امروز پزشکی
148 داوین سا پزشکی
149 دایراک صنعت درمان پزشکی
150 درمان تجهیز آفرید پزشکی
151 دریای طب اندیشان پزشکی
152 دستکش حریر ایران پزشکی
153 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
154 دلشید پزشکی
155 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
156 دنیز طب ایرانیان پزشکی
157 دوستان نیک پزشکی
158 دیبا طب توس پزشکی
159 راد طب نقش جهان پزشکی
160 رادیس طب پزشکی
161 رازان پرداز تهران پزشکی
162 رامین طب سپاهان پزشکی
163 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
164 راهیان طب صبا پزشکی
165 رضا راد ملزومات دارویی
166 رمز آسا پزشکی
167 ریحان تن آرا مد پزشکی
168 زرین طب کالا پزشکی
169 زندی طب سه سیب پزشکی
170 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
171 ژال تجهیز آزمایشگاهی
172 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
173 ساریا مهر پزشکی
174 سازگان گستر پزشکی
175 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
176 سامان طب مبین پزشکی
177 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
178 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
179 سرآمد طب پارایه پزشکی
180 سرمد درمان پزشکی
181 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
182 سوپا پزشکی دندانپزشکی
183 سهل گستران درمان پزشکی
184 سینا ژن آزمایشگاهی
185 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
186 شفا درد پزشکی
187 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
188 شیما پرتو پزشکی
189 شیمی فن آزمایشگاهی
190 شیما آزمایشگاهی
191 صانع طب پزشکی
192 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
193 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
194 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
195 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
196 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
197 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
198 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
199 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
200 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
201 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
202 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
203 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
204 صنعت پایدار مبین پزشکی
205 صنعت رایان پارس پزشکی
206 صنعت یاران آزمایشگاهی
207 طب تصویر پزشکی
208 طب گستر صدرا پزشکی
209 طب و پلیمر پزشکی
210 طب و صنعت یاسین پزشکی
211 طبی مادران پزشکی
212 طبیب صبا افزار پزشکی
213 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
214 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
215 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
216 عادل نوین سپاهان پزشکی
217 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
218 عطا طب نوین پزشکی
219 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
220 فارمد بهداشت آرا پزشکی
221 فارمد پلاست پویان پزشکی
222 فارمد پلیمر رایان پزشکی
223 فخر سینا دندانپزشکی
224 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
225 فراز کاویان آزمایشگاهی
226 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
227 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
228 فرسار تجارت پزشکی
229 فن آذرخش پزشکی
230 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
231 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
232 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
233 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
234 فنون طب رستاک پزشکی
235 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
236 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
237 کاوشگر گستر طب پزشکی
238 کوشا فن پارس دندانپزشکی
239 کهربا تراشه پزشکی
240 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
241 کیانا درمان پزشکی
242 کیتوتک پزشکی
243 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
244 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
245 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
246 کیهان بد پزشکی
247 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
248 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
249 گل ارکیده خراسان پزشکی
250 گلچای دندانپزشکی
251 گوهر شفا پزشکی
252 گهر بافت قائم پزشکی
253 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
254 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
255 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
256 مبتکران دنیای فردا پزشکی
257 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
258 مخازن طبی آبادیس پزشکی
259 مد فناوران پلاس پزشکی
260 مدار سلامت پزشکی
261 مدی تک سیس پزشکی
262 مدیا کاوش پزشکی
263 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
264 ملورین دندانپزشکی
265 من آزمایشگاهی
266 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
267 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
268 مهر طب جی پزشکی
269 مهر طب ماکو پزشکی
270 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
271 مهران طب شیراز پزشکی
272 مهران طب طاها پزشکی
273 مهران طب مد پزشکی
274 مهرپویان بهداشت پزشکی
275 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
276 مهندسی پارس نهند پزشکی
277 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
278 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
279 مهندسی شنگرف طب پزشکی
280 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
281 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
282 نادر طب گستران جنوب پزشکی
283 نخ جراحان پارس پزشکی
284 نخ جراحان طب سینا پزشکی
285 نسج طب کیهان پزشکی
286 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
287 نگین سلامت سپاهان پزشکی
288 نواتیس طب پزشکی
289 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
290 نورسته یار پزشکی
291 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
292 نوید پرتو نما پزشکی
293 نوین باند اصفهان پزشکی
294 نیکجو ابزار طب پزشکی
295 والا درمان امیر کبیر پزشکی
296 وسام طب وندا پزشکی
297 هپاسکو پزشکی
298 هلال طب پزشکی
299 هماس طب پزشکی
300 هوایار پزشکی
301 هورا طب خرمدره پزشکی
302 هورطب پزشکی
303 یکتا تجهیز البرز پزشکی