ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان تندرست پزشکی
2 آروند فن پارس پزشکی
3 آرین طب سعید دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
6 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
7 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
8 آریا طب فیروز پزشکی
9 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
10 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
11 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
12 آلتون تأمین پویا پزشکی
13 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
14 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
15 آوان طب پزشکی
16 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
17 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
18 ابزار طب پویا پزشکی
19 احیا درمان پیشرفته پزشکی
20 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
21 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
22 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
23 اوحد پزشکی
24 اوسینا پزشکی
25 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
26 ایران خودساز آزمایشگاهی
27 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
28 ایرانیان همگام مهر پزشکی
29 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
30 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
31 ایکس ری ایران پزشکی
32 ایوان پرتو جم پزشکی
33 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
34 بهداد آزمایشگاهی
35 بهساز طب پزشکی
36 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
37 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
38 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
39 پارس پاد پزشکی
40 پارس پرتو امرتات پزشکی
41 پارس سینوهه پاد پزشکی
42 پارمدیک پزشکی
43 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
44 پایا فناوران فردوسی پزشکی
45 پایامد الکترونیک پزشکی
46 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
47 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
48 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
49 پویا گستران حیان پزشکی
50 پویان طب خادم آزمایشگاهی
51 پیاوار پزشکی
52 پیشگامان راه طب پزشکی
53 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
54 تابان سار پزشکی
55 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
56 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
57 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
58 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
59 تری مد پزشکی
60 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
61 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
62 توسعه اطلس طب امین پزشکی
63 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
64 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
65 توسن تجهیز پزشکی
66 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
67 جویا الکترونیک دندانپزشکی
68 جهان قلب پزشکی
69 جهان گسترش تجارت پزشکی
70 چابک صنعت پیشگام پزشکی
71 حامی نوزاد پارس پزشکی
72 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
73 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
74 داده گستران دنا پزشکی
75 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
76 دانش طب امروز پزشکی
77 داوین سا پزشکی
78 درمان تجهیز آفرید پزشکی
79 دریای طب اندیشان پزشکی
80 دلشید پزشکی
81 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
82 راد طب نقش جهان پزشکی
83 رازان پرداز تهران پزشکی
84 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
85 رایان تجهیز کارا پزشکی
86 رمز آسا پزشکی
87 ژال تجهیز آزمایشگاهی
88 سازگان گستر پزشکی
89 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
90 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
91 سرآمد طب پارایه پزشکی
92 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
93 سها رخ طب فارس پزشکی
94 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
95 شفا درد پزشکی
96 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
97 شیما پرتو پزشکی
98 شیمی فن آزمایشگاهی
99 شیما آزمایشگاهی
100 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
101 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
102 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
103 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
104 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
105 طب تصویر پزشکی
106 طب و صنعت یاسین پزشکی
107 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
108 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
109 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
110 فخر سینا دندانپزشکی
111 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
112 فراز کاویان آزمایشگاهی
113 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
114 فرسار تجارت پزشکی
115 فن آذرخش پزشکی
116 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
117 فنون طب رستاک پزشکی
118 فنون طب فرتاک پزشکی
119 فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
120 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
121 کوشا فن پارس دندانپزشکی
122 کهربا تراشه پزشکی
123 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
124 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
125 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
126 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
127 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
128 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
129 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
130 مبتکران دنیای فردا پزشکی
131 مد فناوران پلاس پزشکی
132 مدار سلامت پزشکی
133 مدیا کاوش پزشکی
134 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
135 ملورین دندانپزشکی
136 من آزمایشگاهی
137 مهر داور پزشکی
138 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
139 مهران طب شیراز پزشکی
140 مهران طب مد پزشکی
141 مهرپویان بهداشت پزشکی
142 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
143 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
144 مهندسی پارس نهند پزشکی
145 مهندسی رایین صنعت پزشکی
146 مهندسی شنگرف طب پزشکی
147 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
148 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
149 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
150 نورسته یار پزشکی
151 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
152 نوید پرتو نما پزشکی
153 نیک تک فن آوری پزشکی
154 والا درمان امیر کبیر پزشکی
155 هپاسکو پزشکی
156 هوایار پزشکی
157 یکتا تجهیز البرز پزشکی