ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان تندرست پزشکی
2 آروند فن پارس پزشکی
3 آرین طب سعید دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
6 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
7 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
8 آریا طب فیروز پزشکی
9 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
10 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
11 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
12 آلتون تأمین پویا پزشکی
13 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
14 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
15 آوان طب پزشکی
16 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
17 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
18 ابزار طب پویا پزشکی
19 احیا درمان پیشرفته پزشکی
20 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
21 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
22 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
23 اوحد پزشکی
24 اوسینا پزشکی
25 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
26 ایران خودساز آزمایشگاهی
27 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
28 ایرانیان همگام مهر پزشکی
29 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
30 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
31 ایکس ری ایران پزشکی
32 ایوان پرتو جم پزشکی
33 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
34 بهداد آزمایشگاهی
35 بهساز طب پزشکی
36 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
37 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
38 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
39 پارس پاد پزشکی
40 پارس پرتو امرتات پزشکی
41 پارس سینوهه پاد پزشکی
42 پارمدیک پزشکی
43 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
44 پایا فناوران فردوسی پزشکی
45 پایامد الکترونیک پزشکی
46 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
47 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
48 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
49 پویا گستران حیان پزشکی
50 پویان طب خادم آزمایشگاهی
51 پیاوار پزشکی
52 پیشگامان راه طب پزشکی
53 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
54 تابان سار پزشکی
55 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
56 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
57 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
58 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
59 تری مد پزشکی
60 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
61 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
62 توسعه اطلس طب امین پزشکی
63 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
64 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
65 توسن تجهیز پزشکی
66 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
67 جویا الکترونیک دندانپزشکی
68 جهان قلب پزشکی
69 جهان گسترش تجارت پزشکی
70 چابک صنعت پیشگام پزشکی
71 حامی نوزاد پارس پزشکی
72 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
73 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
74 داده گستران دنا پزشکی
75 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
76 دانش طب امروز پزشکی
77 داوین سا پزشکی
78 درمان تجهیز آفرید پزشکی
79 دریای طب اندیشان پزشکی
80 دلشید پزشکی
81 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
82 راد طب نقش جهان پزشکی
83 رازان پرداز تهران پزشکی
84 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
85 رمز آسا پزشکی
86 ژال تجهیز آزمایشگاهی
87 سازگان گستر پزشکی
88 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
89 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
90 سرآمد طب پارایه پزشکی
91 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
92 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
93 شفا درد پزشکی
94 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
95 شیما پرتو پزشکی
96 شیمی فن آزمایشگاهی
97 شیما آزمایشگاهی
98 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
99 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
100 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
101 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
102 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
103 طب تصویر پزشکی
104 طب و صنعت یاسین پزشکی
105 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
106 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
107 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
108 فخر سینا دندانپزشکی
109 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
110 فراز کاویان آزمایشگاهی
111 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
112 فرسار تجارت پزشکی
113 فن آذرخش پزشکی
114 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
115 فنون طب رستاک پزشکی
116 فنون طب فرتاک پزشکی
117 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
118 کوشا فن پارس دندانپزشکی
119 کهربا تراشه پزشکی
120 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
121 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
122 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
123 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
124 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
125 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
126 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
127 مبتکران دنیای فردا پزشکی
128 مد فناوران پلاس پزشکی
129 مدار سلامت پزشکی
130 مدیا کاوش پزشکی
131 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
132 ملورین دندانپزشکی
133 من آزمایشگاهی
134 مهر داور پزشکی
135 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
136 مهران طب شیراز پزشکی
137 مهران طب مد پزشکی
138 مهرپویان بهداشت پزشکی
139 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
140 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
141 مهندسی پارس نهند پزشکی
142 مهندسی شنگرف طب پزشکی
143 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
144 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
145 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
146 نورسته یار پزشکی
147 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
148 نوید پرتو نما پزشکی
149 نیک تک فن آوری پزشکی
150 والا درمان امیر کبیر پزشکی
151 هپاسکو پزشکی
152 هوایار پزشکی
153 یکتا تجهیز البرز پزشکی