ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان تندرست پزشکی
2 آروند فن پارس پزشکی
3 آرین طب سعید دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
6 آریا طب فیروز پزشکی
7 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
8 آلتون تأمین پویا پزشکی
9 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
10 آوان طب پزشکی
11 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
12 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
13 ابزار طب پویا پزشکی
14 احیا درمان پیشرفته پزشکی
15 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
16 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
17 اوحد پزشکی
18 اوسینا پزشکی
19 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
20 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
21 ایرانیان همگام مهر پزشکی
22 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
23 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
24 ایکس ری ایران پزشکی
25 ایوان پرتو جم پزشکی
26 ایران خودساز آزمایشگاهی
27 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
28 بهداد آزمایشگاهی
29 بهساز طب پزشکی
30 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
31 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
32 پارس پاد پزشکی
33 پارس پرتو امرتات پزشکی
34 پارس سینوهه پاد پزشکی
35 پارمدیک پزشکی
36 پایا فناوران فردوسی پزشکی
37 پایامد الکترونیک پزشکی
38 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
39 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
40 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
41 پویان طب خادم آزمایشگاهی
42 پیاوار پزشکی
43 پیشگامان راه طب پزشکی
44 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
45 تابان سار پزشکی
46 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
47 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
48 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
49 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
50 تری مد پزشکی
51 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
52 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
53 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
54 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
55 جویا الکترونیک دندانپزشکی
56 جهان گسترش تجارت پزشکی
57 چابک صنعت پیشگام پزشکی
58 حامی نوزاد پارس پزشکی
59 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
60 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
61 داده گستران دنا پزشکی
62 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
63 دانش طب امروز پزشکی
64 داوین سا پزشکی
65 درمان تجهیز آفرید پزشکی
66 دریای طب اندیشان پزشکی
67 دلشید پزشکی
68 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
69 راد طب نقش جهان پزشکی
70 رازان پرداز تهران پزشکی
71 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
72 راهیان طب صبا پزشکی
73 رمز آسا پزشکی
74 ژال تجهیز آزمایشگاهی
75 سازگان گستر پزشکی
76 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
77 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
78 سرآمد طب پارایه پزشکی
79 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
80 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
81 شفا درد پزشکی
82 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
83 شیما پرتو پزشکی
84 شیمی فن آزمایشگاهی
85 شیما آزمایشگاهی
86 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
87 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
88 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
89 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
90 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
91 طب تصویر پزشکی
92 طب و صنعت یاسین پزشکی
93 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
94 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
95 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
96 فخر سینا دندانپزشکی
97 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
98 فراز کاویان آزمایشگاهی
99 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
100 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
101 فرسار تجارت پزشکی
102 فن آذرخش پزشکی
103 فنون طب رستاک پزشکی
104 کوشا فن پارس دندانپزشکی
105 کهربا تراشه پزشکی
106 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
107 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
108 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
109 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
110 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
111 مبتکران دنیای فردا پزشکی
112 مد فناوران پلاس پزشکی
113 مدار سلامت پزشکی
114 مدیا کاوش پزشکی
115 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
116 ملورین دندانپزشکی
117 من آزمایشگاهی
118 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
119 مهران طب شیراز پزشکی
120 مهران طب مد پزشکی
121 مهرپویان بهداشت پزشکی
122 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
123 مهندسی پارس نهند پزشکی
124 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
125 مهندسی شنگرف طب پزشکی
126 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
127 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
128 نورسته یار پزشکی
129 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
130 نوید پرتو نما پزشکی
131 والا درمان امیر کبیر پزشکی
132 هپاسکو پزشکی
133 هوایار پزشکی
134 یکتا تجهیز البرز پزشکی