ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان تندرست پزشکی
2 آروند فن پارس پزشکی
3 آرین طب سعید دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
6 آریا طب فیروز پزشکی
7 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
8 آلتون تأمین پویا پزشکی
9 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
10 آوان طب پزشکی
11 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
12 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
13 ابزار طب پویا پزشکی
14 احیا درمان پیشرفته پزشکی
15 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
16 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
17 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
18 اوحد پزشکی
19 اوسینا پزشکی
20 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
21 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
22 ایرانیان همگام مهر پزشکی
23 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
24 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
25 ایکس ری ایران پزشکی
26 ایوان پرتو جم پزشکی
27 ایران خودساز آزمایشگاهی
28 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
29 بهداد آزمایشگاهی
30 بهساز طب پزشکی
31 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
32 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
33 پارس پاد پزشکی
34 پارس پرتو امرتات پزشکی
35 پارس سینوهه پاد پزشکی
36 پارمدیک پزشکی
37 پایا فناوران فردوسی پزشکی
38 پایامد الکترونیک پزشکی
39 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
40 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
41 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
42 پویان طب خادم آزمایشگاهی
43 پیاوار پزشکی
44 پیشگامان راه طب پزشکی
45 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
46 تابان سار پزشکی
47 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
48 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
49 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
50 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
51 تری مد پزشکی
52 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
53 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
54 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
55 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
56 جویا الکترونیک دندانپزشکی
57 جهان گسترش تجارت پزشکی
58 چابک صنعت پیشگام پزشکی
59 حامی نوزاد پارس پزشکی
60 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
61 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
62 داده گستران دنا پزشکی
63 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
64 دانش طب امروز پزشکی
65 داوین سا پزشکی
66 درمان تجهیز آفرید پزشکی
67 دریای طب اندیشان پزشکی
68 دلشید پزشکی
69 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
70 راد طب نقش جهان پزشکی
71 رازان پرداز تهران پزشکی
72 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
73 راهیان طب صبا پزشکی
74 رمز آسا پزشکی
75 ژال تجهیز آزمایشگاهی
76 سازگان گستر پزشکی
77 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
78 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
79 سرآمد طب پارایه پزشکی
80 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
81 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
82 شفا درد پزشکی
83 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
84 شیما پرتو پزشکی
85 شیمی فن آزمایشگاهی
86 شیما آزمایشگاهی
87 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
88 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
89 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
90 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
91 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
92 طب تصویر پزشکی
93 طب و صنعت یاسین پزشکی
94 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
95 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
96 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
97 فخر سینا دندانپزشکی
98 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
99 فراز کاویان آزمایشگاهی
100 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
101 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
102 فرسار تجارت پزشکی
103 فن آذرخش پزشکی
104 فنون طب رستاک پزشکی
105 کوشا فن پارس دندانپزشکی
106 کهربا تراشه پزشکی
107 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
108 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
109 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
110 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
111 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
112 مبتکران دنیای فردا پزشکی
113 مد فناوران پلاس پزشکی
114 مدار سلامت پزشکی
115 مدیا کاوش پزشکی
116 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
117 ملورین دندانپزشکی
118 من آزمایشگاهی
119 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
120 مهران طب شیراز پزشکی
121 مهران طب مد پزشکی
122 مهرپویان بهداشت پزشکی
123 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
124 مهندسی پارس نهند پزشکی
125 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
126 مهندسی شنگرف طب پزشکی
127 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
128 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
129 نورسته یار پزشکی
130 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
131 نوید پرتو نما پزشکی
132 والا درمان امیر کبیر پزشکی
133 هپاسکو پزشکی
134 هوایار پزشکی
135 یکتا تجهیز البرز پزشکی