ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان تندرست پزشکی
2 آروند فن پارس پزشکی
3 آرین طب سعید دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
6 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
7 آریا طب فیروز پزشکی
8 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
9 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
10 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
11 آلتون تأمین پویا پزشکی
12 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
13 آوان طب پزشکی
14 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
15 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
16 ابزار طب پویا پزشکی
17 احیا درمان پیشرفته پزشکی
18 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
19 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
20 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
21 اوحد پزشکی
22 اوسینا پزشکی
23 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
24 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
25 ایرانیان همگام مهر پزشکی
26 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
27 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
28 ایکس ری ایران پزشکی
29 ایوان پرتو جم پزشکی
30 ایران خودساز آزمایشگاهی
31 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
32 بهداد آزمایشگاهی
33 بهساز طب پزشکی
34 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
35 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
36 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
37 پارس پاد پزشکی
38 پارس پرتو امرتات پزشکی
39 پارس سینوهه پاد پزشکی
40 پارمدیک پزشکی
41 پایا فناوران فردوسی پزشکی
42 پایامد الکترونیک پزشکی
43 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
44 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
45 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
46 پویا گستران حیان پزشکی
47 پویان طب خادم آزمایشگاهی
48 پیاوار پزشکی
49 پیشگامان راه طب پزشکی
50 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
51 تابان سار پزشکی
52 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
53 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
54 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
55 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
56 تری مد پزشکی
57 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
58 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
59 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
60 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
61 جویا الکترونیک دندانپزشکی
62 جهان گسترش تجارت پزشکی
63 چابک صنعت پیشگام پزشکی
64 حامی نوزاد پارس پزشکی
65 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
66 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
67 داده گستران دنا پزشکی
68 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
69 دانش طب امروز پزشکی
70 داوین سا پزشکی
71 درمان تجهیز آفرید پزشکی
72 دریای طب اندیشان پزشکی
73 دلشید پزشکی
74 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
75 راد طب نقش جهان پزشکی
76 رازان پرداز تهران پزشکی
77 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
78 راهیان طب صبا پزشکی
79 رمز آسا پزشکی
80 ژال تجهیز آزمایشگاهی
81 سازگان گستر پزشکی
82 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
83 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
84 سرآمد طب پارایه پزشکی
85 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
86 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
87 شفا درد پزشکی
88 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
89 شیما پرتو پزشکی
90 شیمی فن آزمایشگاهی
91 شیما آزمایشگاهی
92 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
93 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
94 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
95 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
96 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
97 طب تصویر پزشکی
98 طب و صنعت یاسین پزشکی
99 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
100 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
101 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
102 فخر سینا دندانپزشکی
103 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
104 فراز کاویان آزمایشگاهی
105 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
106 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
107 فرسار تجارت پزشکی
108 فن آذرخش پزشکی
109 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
110 فنون طب رستاک پزشکی
111 کوشا فن پارس دندانپزشکی
112 کهربا تراشه پزشکی
113 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
114 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
115 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
116 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
117 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
118 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
119 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
120 مبتکران دنیای فردا پزشکی
121 مد فناوران پلاس پزشکی
122 مدار سلامت پزشکی
123 مدیا کاوش پزشکی
124 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
125 ملورین دندانپزشکی
126 من آزمایشگاهی
127 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
128 مهران طب شیراز پزشکی
129 مهران طب مد پزشکی
130 مهرپویان بهداشت پزشکی
131 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
132 مهندسی پارس نهند پزشکی
133 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
134 مهندسی شنگرف طب پزشکی
135 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
136 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
137 نورسته یار پزشکی
138 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
139 نوید پرتو نما پزشکی
140 والا درمان امیر کبیر پزشکی
141 هپاسکو پزشکی
142 هوایار پزشکی
143 یکتا تجهیز البرز پزشکی