ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان تندرست پزشکی
2 آروند فن پارس پزشکی
3 آرین طب سعید دندانپزشکی
4 آذین طب سلامت رازی پزشکی
5 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
6 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
7 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
8 آریا طب فیروز پزشکی
9 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
10 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
11 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
12 آلتون تأمین پویا پزشکی
13 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
14 آوان طب پزشکی
15 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
16 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
17 ابزار طب پویا پزشکی
18 احیا درمان پیشرفته پزشکی
19 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
20 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
21 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
22 اوحد پزشکی
23 اوسینا پزشکی
24 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
25 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
26 ایرانیان همگام مهر پزشکی
27 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
28 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
29 ایکس ری ایران پزشکی
30 ایوان پرتو جم پزشکی
31 ایران خودساز آزمایشگاهی
32 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
33 بهداد آزمایشگاهی
34 بهساز طب پزشکی
35 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
36 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
37 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
38 پارس پاد پزشکی
39 پارس پرتو امرتات پزشکی
40 پارس سینوهه پاد پزشکی
41 پارمدیک پزشکی
42 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
43 پایا فناوران فردوسی پزشکی
44 پایامد الکترونیک پزشکی
45 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
46 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
47 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
48 پویا گستران حیان پزشکی
49 پویان طب خادم آزمایشگاهی
50 پیاوار پزشکی
51 پیشگامان راه طب پزشکی
52 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
53 تابان سار پزشکی
54 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
55 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
56 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
57 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
58 تری مد پزشکی
59 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
60 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
61 توسعه اطلس طب امین پزشکی
62 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
63 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
64 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
65 جویا الکترونیک دندانپزشکی
66 جهان گسترش تجارت پزشکی
67 چابک صنعت پیشگام پزشکی
68 حامی نوزاد پارس پزشکی
69 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
70 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
71 داده گستران دنا پزشکی
72 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
73 دانش طب امروز پزشکی
74 داوین سا پزشکی
75 درمان تجهیز آفرید پزشکی
76 دریای طب اندیشان پزشکی
77 دلشید پزشکی
78 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
79 راد طب نقش جهان پزشکی
80 رازان پرداز تهران پزشکی
81 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
82 راهیان طب صبا پزشکی
83 رمز آسا پزشکی
84 ژال تجهیز آزمایشگاهی
85 سازگان گستر پزشکی
86 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
87 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
88 سرآمد طب پارایه پزشکی
89 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
90 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
91 شفا درد پزشکی
92 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
93 شیما پرتو پزشکی
94 شیمی فن آزمایشگاهی
95 شیما آزمایشگاهی
96 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
97 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
98 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
99 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
100 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
101 طب تصویر پزشکی
102 طب و صنعت یاسین پزشکی
103 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
104 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
105 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
106 فخر سینا دندانپزشکی
107 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
108 فراز کاویان آزمایشگاهی
109 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
110 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
111 فرسار تجارت پزشکی
112 فن آذرخش پزشکی
113 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
114 فنون طب رستاک پزشکی
115 کوشا فن پارس دندانپزشکی
116 کهربا تراشه پزشکی
117 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
118 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
119 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
120 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
121 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
122 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
123 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
124 مبتکران دنیای فردا پزشکی
125 مد فناوران پلاس پزشکی
126 مدار سلامت پزشکی
127 مدیا کاوش پزشکی
128 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
129 ملورین دندانپزشکی
130 من آزمایشگاهی
131 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
132 مهران طب شیراز پزشکی
133 مهران طب مد پزشکی
134 مهرپویان بهداشت پزشکی
135 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
136 مهندسی پارس نهند پزشکی
137 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
138 مهندسی شنگرف طب پزشکی
139 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
140 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
141 نورسته یار پزشکی
142 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
143 نوید پرتو نما پزشکی
144 والا درمان امیر کبیر پزشکی
145 هپاسکو پزشکی
146 هوایار پزشکی
147 یکتا تجهیز البرز پزشکی