ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرین طب سعید دندانپزشکی
2 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
3 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
4 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
5 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
6 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
7 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
8 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
9 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
10 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
11 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
12 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
13 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
14 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
15 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
16 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
17 جویا الکترونیک دندانپزشکی
18 دایو پارس دندانپزشکی
19 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
20 سوپا پزشکی دندانپزشکی
21 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
22 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
23 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
24 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
25 فخر سینا دندانپزشکی
26 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
27 کوشا فن پارس دندانپزشکی
28 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
29 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
30 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
31 گلچای دندانپزشکی
32 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
33 ملورین دندانپزشکی
34 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
35 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
36 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
37 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی