ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان ماسک پزشکی
3 آروند فن پارس پزشکی
4 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
5 آبتین پژوهان آریا پزشکی
6 آتا طب سان پوریا پزشکی
7 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
8 آتیه آنالیز تشخیص آزمایشگاهی
9 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
10 آرمان امداد التیام پزشکی
11 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
12 آرنیکا فام پرند پزشکی
13 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
14 آریا سلامت آیریک پزشکی
15 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
16 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
17 آسیا جراح پیشرو پزشکی
18 آسیا گلد من پزشکی
19 آلتون تأمین پویا پزشکی
20 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
21 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
22 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
23 آوان طب پزشکی
24 آیریا برنا ملزومات دارویی
25 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
26 ابزار درمان پزشکی
27 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
28 ابزار شفا میبد پزشکی
29 ابزار طب جهان بن پزشکی
30 احسان طب پارسیان پزشکی
31 احسان طب سپاهان پزشکی
32 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
33 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
34 ارم کوشا پزشکی
35 استوار طب ایرانیان پزشکی
36 الهام طب پزشکی
37 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
38 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
39 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
40 ایده رویان سلامت پزشکی
41 ایمن ایجاز پزشکی
42 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
43 بافته پزشکی
44 بافتینه پزشکی
45 باند طبی شمال پزشکی
46 باند و گاز آریان رازی پزشکی
47 باند و گاز سبز شمال پزشکی
48 باند و گاز صفا طب پزشکی
49 باند و گاز لطیف پزشکی
50 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
51 باندهای پزشكی ایران پزشکی
52 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
53 بسپار صنعت فاخر پزشکی
54 بوشهر پلاست کار پزشکی
55 به سو شفا پزشکی
56 بهار طب امین پزشکی
57 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
58 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
59 بهراد رویش رویان پزشکی
60 بهنام طب ایرانیان پزشکی
61 بهنوار ایران پزشکی
62 بیتا سلامت پریا پزشکی
63 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
64 بیونیک آزمایشگاهی
65 پادتن علم آزمایشگاهی
66 پاک گستر پزشکی
67 پالیز طب شفق پزشکی
68 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
69 پدرام طب بندر پزشکی
70 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
71 پوشش طب مانی پزشکی
72 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
73 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
74 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
75 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
76 تایان طب خاورمیانه پزشکی
77 تجهیز طب بارمان پزشکی
78 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
79 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
80 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
81 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
82 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
83 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
84 توان درمان ویرا پزشکی
85 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
86 توسعه فن آوری پایا همسان آزمایشگاهی
87 توسن تجهیز پزشکی
88 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
89 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
90 تولیدی طب ایران پزشکی
91 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
92 ثمین طب باربد پزشکی
93 ثمین طب مهر پزشکی
94 چالیان طب پزشکی
95 حریر نوین سپاهان پزشکی
96 حیات پوشش اکسیژن پاک پزشکی
97 داده گستران دنا پزشکی
98 دارو ساحل پزشکی
99 دارو سازی عماد پزشکی
100 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
101 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
102 دانش طب امروز پزشکی
103 دایراک صنعت درمان پزشکی
104 دایو پارس دندانپزشکی
105 دستکش حریر ایران پزشکی
106 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
107 دوستان نیک پزشکی
108 دیبا طب توس پزشکی
109 رادیس طب پزشکی
110 رامین طب سپاهان پزشکی
111 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
112 رای مند طب آسیا پزشکی
113 رضا راد ملزومات دارویی
114 رضا راد ملزومات دارویی
115 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
116 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
117 ریحان تن آرا مد پزشکی
118 زرین طب کالا پزشکی
119 زندی طب سه سیب پزشکی
120 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
121 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
122 ساریا مهر پزشکی
123 سامان طب مبین پزشکی
124 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
125 سرآمد طب پارایه پزشکی
126 سرمد درمان پزشکی
127 سوپا پزشکی دندانپزشکی
128 سهل گستران درمان پزشکی
129 سینا ژن آزمایشگاهی
130 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
131 صانع طب پزشکی
132 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
133 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
134 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
135 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
136 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
137 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
138 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
139 صنعت پایدار مبین پزشکی
140 صنعت رایان پارس پزشکی
141 صنعت یاران آزمایشگاهی
142 طب ایران پزشکی
143 طب گستر صدرا پزشکی
144 طب و پلیمر پزشکی
145 طب و صنعت یاسین پزشکی
146 طبی مادران پزشکی
147 طبیب صبا افزار پزشکی
148 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
149 عادل نوین سپاهان پزشکی
150 عطا طب نوین پزشکی
151 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
152 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
153 فارمد بهداشت آرا پزشکی
154 فارمد پلاست پویان پزشکی
155 فارمد پلیمر رایان پزشکی
156 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
157 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
158 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
159 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
160 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
161 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
162 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
163 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
164 کاوشگر گستر طب پزشکی
165 کیا تولید طب ستان پزشکی
166 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
167 کیانا درمان پزشکی
168 کیتوتک پزشکی
169 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
170 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
171 کیهان بد پزشکی
172 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
173 گل ارکیده خراسان پزشکی
174 گلچای دندانپزشکی
175 گوهر شفا پزشکی
176 گهر بافت قائم پزشکی
177 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
178 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
179 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
180 مخازن طبی آبادیس پزشکی
181 مدی تک سیس پزشکی
182 من آزمایشگاهی
183 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
184 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
185 مهان مد میمه کیش پزشکی
186 مهر طب جی پزشکی
187 مهر طب ماکو پزشکی
188 مهران طب طاها پزشکی
189 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
190 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
191 نادر طب گستران جنوب پزشکی
192 نخ جراحان پارس پزشکی
193 نخ جراحان طب سینا پزشکی
194 نسج طب کیهان پزشکی
195 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
196 نگین سلامت سپاهان پزشکی
197 نواتیس طب پزشکی
198 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
199 نوین باند اصفهان پزشکی
200 نیکجو ابزار طب پزشکی
201 وسام طب وندا پزشکی
202 هلال طب پزشکی
203 هماس طب پزشکی
204 هورا طب خرمدره پزشکی
205 هورطب پزشکی