ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان ماسک پزشکی
3 آروند فن پارس پزشکی
4 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
5 آبتین پژوهان آریا پزشکی
6 آتا طب سان پوریا پزشکی
7 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
8 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
9 آرمان امداد التیام پزشکی
10 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
11 آرنیکا فام پرند پزشکی
12 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
13 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
14 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
15 آسیا جراح پیشرو پزشکی
16 آسیا گلد من پزشکی
17 آلتون تأمین پویا پزشکی
18 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
19 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
20 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
21 آوان طب پزشکی
22 آیریا برنا ملزومات دارویی
23 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
24 ابزار درمان پزشکی
25 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
26 ابزار شفا میبد پزشکی
27 ابزار طب جهان بن پزشکی
28 احسان طب پارسیان پزشکی
29 احسان طب سپاهان پزشکی
30 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
31 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
32 ارم کوشا پزشکی
33 استوار طب ایرانیان پزشکی
34 الهام طب پزشکی
35 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
36 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
37 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
38 ایده رویان سلامت پزشکی
39 ایمن ایجاز پزشکی
40 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
41 بافته پزشکی
42 بافتینه پزشکی
43 باند طبی شمال پزشکی
44 باند و گاز آریان رازی پزشکی
45 باند و گاز سبز شمال پزشکی
46 باند و گاز صفا طب پزشکی
47 باند و گاز لطیف پزشکی
48 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
49 باندهای پزشكی ایران پزشکی
50 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
51 بسپار صنعت فاخر پزشکی
52 بوشهر پلاست کار پزشکی
53 به سو شفا پزشکی
54 بهار طب امین پزشکی
55 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
56 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
57 بهراد رویش رویان پزشکی
58 بهنام طب ایرانیان پزشکی
59 بهنوار ایران پزشکی
60 بیتا سلامت پریا پزشکی
61 بیونیک آزمایشگاهی
62 پادتن علم آزمایشگاهی
63 پاک گستر پزشکی
64 پالیز طب شفق پزشکی
65 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
66 پدرام طب بندر پزشکی
67 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
68 پوشش طب مانی پزشکی
69 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
70 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
71 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
72 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
73 تایان طب خاورمیانه پزشکی
74 تجهیز طب بارمان پزشکی
75 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
76 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
77 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
78 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
79 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
80 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
81 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
82 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
83 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
84 تولیدی طب ایران پزشکی
85 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
86 ثمین طب باربد پزشکی
87 ثمین طب مهر پزشکی
88 چالیان طب پزشکی
89 حریر نوین سپاهان پزشکی
90 داده گستران دنا پزشکی
91 دارو ساحل پزشکی
92 دارو سازی عماد پزشکی
93 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
94 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
95 دانش طب امروز پزشکی
96 دایراک صنعت درمان پزشکی
97 دایو پارس دندانپزشکی
98 دستکش حریر ایران پزشکی
99 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
100 دنیز طب ایرانیان پزشکی
101 دوستان نیک پزشکی
102 دیبا طب توس پزشکی
103 رادیس طب پزشکی
104 رامین طب سپاهان پزشکی
105 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
106 رای مند طب آسیا پزشکی
107 رضا راد ملزومات دارویی
108 رضا راد ملزومات دارویی
109 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
110 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
111 ریحان تن آرا مد پزشکی
112 زرین طب کالا پزشکی
113 زندی طب سه سیب پزشکی
114 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
115 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
116 ساریا مهر پزشکی
117 سامان طب مبین پزشکی
118 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
119 سرآمد طب پارایه پزشکی
120 سرمد درمان پزشکی
121 سوپا پزشکی دندانپزشکی
122 سهل گستران درمان پزشکی
123 سینا ژن آزمایشگاهی
124 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
125 صانع طب پزشکی
126 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
127 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
128 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
129 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
130 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
131 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
132 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
133 صنعت پایدار مبین پزشکی
134 صنعت رایان پارس پزشکی
135 صنعت یاران آزمایشگاهی
136 طب گستر صدرا پزشکی
137 طب و پلیمر پزشکی
138 طب و صنعت یاسین پزشکی
139 طبی مادران پزشکی
140 طبیب صبا افزار پزشکی
141 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
142 عادل نوین سپاهان پزشکی
143 عطا طب نوین پزشکی
144 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
145 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
146 فارمد بهداشت آرا پزشکی
147 فارمد پلاست پویان پزشکی
148 فارمد پلیمر رایان پزشکی
149 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
150 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
151 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
152 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
153 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
154 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
155 کاوشگر گستر طب پزشکی
156 کیا تولید طب ستان پزشکی
157 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
158 کیانا درمان پزشکی
159 کیتوتک پزشکی
160 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
161 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
162 کیهان بد پزشکی
163 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
164 گل ارکیده خراسان پزشکی
165 گلچای دندانپزشکی
166 گوهر شفا پزشکی
167 گهر بافت قائم پزشکی
168 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
169 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
170 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
171 مخازن طبی آبادیس پزشکی
172 مدی تک سیس پزشکی
173 من آزمایشگاهی
174 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
175 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
176 مهان مد میمه کیش پزشکی
177 مهر طب جی پزشکی
178 مهر طب ماکو پزشکی
179 مهران طب طاها پزشکی
180 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
181 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
182 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
183 نادر طب گستران جنوب پزشکی
184 نخ جراحان پارس پزشکی
185 نخ جراحان طب سینا پزشکی
186 نسج طب کیهان پزشکی
187 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
188 نگین سلامت سپاهان پزشکی
189 نواتیس طب پزشکی
190 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
191 نوین باند اصفهان پزشکی
192 نیکجو ابزار طب پزشکی
193 وسام طب وندا پزشکی
194 هلال طب پزشکی
195 هماس طب پزشکی
196 هورا طب خرمدره پزشکی
197 هورطب پزشکی