ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان ماسک پزشکی
3 آروند فن پارس پزشکی
4 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
5 آتا طب سان پوریا پزشکی
6 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
7 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
8 آرمان امداد التیام پزشکی
9 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
10 آرنیکا فام پرند پزشکی
11 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
12 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
13 آسیا جراح پیشرو پزشکی
14 آسیا گلد من پزشکی
15 آلتون تأمین پویا پزشکی
16 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
17 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
18 آوان طب پزشکی
19 آیریا برنا ملزومات دارویی
20 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
21 ابزار درمان پزشکی
22 ابزار شفا میبد پزشکی
23 احسان طب پارسیان پزشکی
24 احسان طب سپاهان پزشکی
25 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
26 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
27 ارم کوشا پزشکی
28 استوار طب ایرانیان پزشکی
29 الهام طب پزشکی
30 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
31 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
32 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
33 ایمن ایجاز پزشکی
34 بافته پزشکی
35 بافتینه پزشکی
36 باند طبی شمال پزشکی
37 باند و گاز آریان رازی پزشکی
38 باند و گاز سبز شمال پزشکی
39 باند و گاز صفا طب پزشکی
40 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
41 باندهای پزشكی ایران پزشکی
42 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
43 بسپار صنعت فاخر پزشکی
44 بوشهر پلاست کار پزشکی
45 به سو شفا پزشکی
46 بهار طب امین پزشکی
47 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
48 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
49 بهنام طب ایرانیان پزشکی
50 بهنوار ایران پزشکی
51 بیونیک آزمایشگاهی
52 پادتن علم آزمایشگاهی
53 پاک گستر پزشکی
54 پالیز طب شفق پزشکی
55 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
56 پدرام طب بندر پزشکی
57 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
58 پوشش طب مانی پزشکی
59 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
60 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
61 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
62 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
63 تایان طب خاورمیانه پزشکی
64 تجهیز طب بارمان پزشکی
65 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
66 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
67 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
68 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
69 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
70 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
71 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
72 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
73 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
74 تولیدی طب ایران پزشکی
75 ثمین طب باربد پزشکی
76 ثمین طب مهر پزشکی
77 چالیان طب پزشکی
78 حریر نوین سپاهان پزشکی
79 داده گستران دنا پزشکی
80 دارو ساحل پزشکی
81 دارو سازی عماد پزشکی
82 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
83 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
84 دانش طب امروز پزشکی
85 دایراک صنعت درمان پزشکی
86 دستکش حریر ایران پزشکی
87 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
88 دنیز طب ایرانیان پزشکی
89 دوستان نیک پزشکی
90 دیبا طب توس پزشکی
91 رادیس طب پزشکی
92 رامین طب سپاهان پزشکی
93 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
94 رضا راد ملزومات دارویی
95 رضا راد ملزومات دارویی
96 ریحان تن آرا مد پزشکی
97 زرین طب کالا پزشکی
98 زندی طب سه سیب پزشکی
99 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
100 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
101 ساریا مهر پزشکی
102 سامان طب مبین پزشکی
103 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
104 سرآمد طب پارایه پزشکی
105 سرمد درمان پزشکی
106 سوپا پزشکی دندانپزشکی
107 سهل گستران درمان پزشکی
108 سینا ژن آزمایشگاهی
109 صانع طب پزشکی
110 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
111 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
112 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
113 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
114 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
115 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
116 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
117 صنعت پایدار مبین پزشکی
118 صنعت رایان پارس پزشکی
119 صنعت یاران آزمایشگاهی
120 طب گستر صدرا پزشکی
121 طب و پلیمر پزشکی
122 طب و صنعت یاسین پزشکی
123 طبی مادران پزشکی
124 طبیب صبا افزار پزشکی
125 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
126 عادل نوین سپاهان پزشکی
127 عطا طب نوین پزشکی
128 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
129 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
130 فارمد پلاست پویان پزشکی
131 فارمد پلیمر رایان پزشکی
132 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
133 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
134 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
135 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
136 کاوشگر گستر طب پزشکی
137 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
138 کیانا درمان پزشکی
139 کیتوتک پزشکی
140 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
141 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
142 کیهان بد پزشکی
143 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
144 گل ارکیده خراسان پزشکی
145 گلچای دندانپزشکی
146 گوهر شفا پزشکی
147 گهر بافت قائم پزشکی
148 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
149 مخازن طبی آبادیس پزشکی
150 مدی تک سیس پزشکی
151 من آزمایشگاهی
152 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
153 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
154 مهر طب جی پزشکی
155 مهر طب ماکو پزشکی
156 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
157 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
158 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
159 نادر طب گستران جنوب پزشکی
160 نخ جراحان پارس پزشکی
161 نسج طب کیهان پزشکی
162 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
163 نگین سلامت سپاهان پزشکی
164 نواتیس طب پزشکی
165 نوین باند اصفهان پزشکی
166 نیکجو ابزار طب پزشکی
167 وسام طب وندا پزشکی
168 هلال طب پزشکی
169 هماس طب پزشکی
170 هورا طب خرمدره پزشکی
171 هورطب پزشکی