ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان ماسک پزشکی
3 آروند فن پارس پزشکی
4 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
5 آبتین پژوهان آریا پزشکی
6 آتا طب سان پوریا پزشکی
7 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
8 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
9 آرمان امداد التیام پزشکی
10 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
11 آرنیکا فام پرند پزشکی
12 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
13 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
14 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
15 آسیا جراح پیشرو پزشکی
16 آسیا گلد من پزشکی
17 آلتون تأمین پویا پزشکی
18 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
19 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
20 آوان طب پزشکی
21 آیریا برنا ملزومات دارویی
22 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
23 ابزار درمان پزشکی
24 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
25 ابزار شفا میبد پزشکی
26 ابزار طب جهان بن پزشکی
27 احسان طب پارسیان پزشکی
28 احسان طب سپاهان پزشکی
29 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
30 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
31 ارم کوشا پزشکی
32 استوار طب ایرانیان پزشکی
33 الهام طب پزشکی
34 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
35 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
36 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
37 ایده رویان سلامت پزشکی
38 ایمن ایجاز پزشکی
39 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
40 بافته پزشکی
41 بافتینه پزشکی
42 باند طبی شمال پزشکی
43 باند و گاز آریان رازی پزشکی
44 باند و گاز سبز شمال پزشکی
45 باند و گاز صفا طب پزشکی
46 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
47 باندهای پزشكی ایران پزشکی
48 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
49 بسپار صنعت فاخر پزشکی
50 بوشهر پلاست کار پزشکی
51 به سو شفا پزشکی
52 بهار طب امین پزشکی
53 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
54 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
55 بهراد رویش رویان پزشکی
56 بهنام طب ایرانیان پزشکی
57 بهنوار ایران پزشکی
58 بیتا سلامت پریا پزشکی
59 بیونیک آزمایشگاهی
60 پادتن علم آزمایشگاهی
61 پاک گستر پزشکی
62 پالیز طب شفق پزشکی
63 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
64 پدرام طب بندر پزشکی
65 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
66 پوشش طب مانی پزشکی
67 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
68 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
69 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
70 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
71 تایان طب خاورمیانه پزشکی
72 تجهیز طب بارمان پزشکی
73 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
74 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
75 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
76 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
77 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
78 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
79 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
80 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
81 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
82 تولیدی طب ایران پزشکی
83 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
84 ثمین طب باربد پزشکی
85 ثمین طب مهر پزشکی
86 چالیان طب پزشکی
87 حریر نوین سپاهان پزشکی
88 داده گستران دنا پزشکی
89 دارو ساحل پزشکی
90 دارو سازی عماد پزشکی
91 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
92 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
93 دانش طب امروز پزشکی
94 دایراک صنعت درمان پزشکی
95 دایو پارس دندانپزشکی
96 دستکش حریر ایران پزشکی
97 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
98 دنیز طب ایرانیان پزشکی
99 دوستان نیک پزشکی
100 دیبا طب توس پزشکی
101 رادیس طب پزشکی
102 رامین طب سپاهان پزشکی
103 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
104 رضا راد ملزومات دارویی
105 رضا راد ملزومات دارویی
106 ریحان تن آرا مد پزشکی
107 زرین طب کالا پزشکی
108 زندی طب سه سیب پزشکی
109 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
110 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
111 ساریا مهر پزشکی
112 سامان طب مبین پزشکی
113 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
114 سرآمد طب پارایه پزشکی
115 سرمد درمان پزشکی
116 سوپا پزشکی دندانپزشکی
117 سهل گستران درمان پزشکی
118 سینا ژن آزمایشگاهی
119 صانع طب پزشکی
120 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
121 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
122 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
123 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
124 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
125 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
126 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
127 صنعت پایدار مبین پزشکی
128 صنعت رایان پارس پزشکی
129 صنعت یاران آزمایشگاهی
130 طب گستر صدرا پزشکی
131 طب و پلیمر پزشکی
132 طب و صنعت یاسین پزشکی
133 طبی مادران پزشکی
134 طبیب صبا افزار پزشکی
135 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
136 عادل نوین سپاهان پزشکی
137 عطا طب نوین پزشکی
138 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
139 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
140 فارمد بهداشت آرا پزشکی
141 فارمد پلاست پویان پزشکی
142 فارمد پلیمر رایان پزشکی
143 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
144 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
145 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
146 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
147 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
148 کاوشگر گستر طب پزشکی
149 کیا تولید طب ستان پزشکی
150 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
151 کیانا درمان پزشکی
152 کیتوتک پزشکی
153 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
154 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
155 کیهان بد پزشکی
156 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
157 گل ارکیده خراسان پزشکی
158 گلچای دندانپزشکی
159 گوهر شفا پزشکی
160 گهر بافت قائم پزشکی
161 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
162 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
163 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
164 مخازن طبی آبادیس پزشکی
165 مدی تک سیس پزشکی
166 من آزمایشگاهی
167 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
168 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
169 مهان مد میمه کیش پزشکی
170 مهر طب جی پزشکی
171 مهر طب ماکو پزشکی
172 مهران طب طاها پزشکی
173 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
174 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
175 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
176 نادر طب گستران جنوب پزشکی
177 نخ جراحان پارس پزشکی
178 نخ جراحان طب سینا پزشکی
179 نسج طب کیهان پزشکی
180 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
181 نگین سلامت سپاهان پزشکی
182 نواتیس طب پزشکی
183 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
184 نوین باند اصفهان پزشکی
185 نیکجو ابزار طب پزشکی
186 وسام طب وندا پزشکی
187 هلال طب پزشکی
188 هماس طب پزشکی
189 هورا طب خرمدره پزشکی
190 هورطب پزشکی