ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان ماسک پزشکی
3 آروند فن پارس پزشکی
4 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
5 آبتین پژوهان آریا پزشکی
6 آتا طب سان پوریا پزشکی
7 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
8 آتیه آنالیز تشخیص آزمایشگاهی
9 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
10 آرمان امداد التیام پزشکی
11 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
12 آرنیکا فام پرند پزشکی
13 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
14 آریا سلامت آیریک پزشکی
15 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
16 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
17 آسا طب شریف پزشکی
18 آسیا جراح پیشرو پزشکی
19 آسیا گلد من پزشکی
20 آلتون تأمین پویا پزشکی
21 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
22 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
23 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
24 آوان طب پزشکی
25 آویژه طب پارسین دندانپزشکی
26 آیریا برنا ملزومات دارویی
27 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
28 ابزار درمان پزشکی
29 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
30 ابزار شفا میبد پزشکی
31 ابزار طب جهان بن پزشکی
32 احسان طب پارسیان پزشکی
33 احسان طب سپاهان پزشکی
34 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
35 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
36 ارم کوشا پزشکی
37 استوار طب ایرانیان پزشکی
38 الهام طب پزشکی
39 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
40 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
41 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
42 ایده رویان سلامت پزشکی
43 ایمن ایجاز پزشکی
44 ایمن طب پویا حکیم پزشکی
45 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
46 بافته پزشکی
47 بافتینه پزشکی
48 باند طبی شمال پزشکی
49 باند و گاز آریان رازی پزشکی
50 باند و گاز سبز شمال پزشکی
51 باند و گاز صفا طب پزشکی
52 باند و گاز لطیف پزشکی
53 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
54 باندهای پزشكی ایران پزشکی
55 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
56 بسپار صنعت فاخر پزشکی
57 بوشهر پلاست کار پزشکی
58 به سو شفا پزشکی
59 بهار طب امین پزشکی
60 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
61 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
62 بهراد رویش رویان پزشکی
63 بهنام طب ایرانیان پزشکی
64 بهنوار ایران پزشکی
65 بیتا سلامت پریا پزشکی
66 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
67 بیونیک آزمایشگاهی
68 پادتن علم آزمایشگاهی
69 پاک گستر پزشکی
70 پالیز طب شفق پزشکی
71 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
72 پدرام طب بندر پزشکی
73 پرژیان پزشکی
74 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
75 پوشش طب مانی پزشکی
76 پیام آوران سلامت پایدار پزشکی
77 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
78 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
79 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
80 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
81 تایان طب خاورمیانه پزشکی
82 تجهیز طب بارمان پزشکی
83 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
84 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
85 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
86 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
87 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
88 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
89 توان درمان ویرا پزشکی
90 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
91 توسعه فن آوری پایا همسان آزمایشگاهی
92 توسن تجهیز پزشکی
93 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
94 تولیدی شکوه درمان یاران ایرانیان پزشکی
95 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
96 تولیدی طب ایران پزشکی
97 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
98 ثمین طب باربد پزشکی
99 ثمین طب مهر پزشکی
100 چالیان طب پزشکی
101 حریر نوین سپاهان پزشکی
102 حیات پوشش اکسیژن پاک پزشکی
103 خرم پلاستیک تهران پزشکی
104 داده گستران دنا پزشکی
105 دارو ساحل پزشکی
106 دارو سازی عماد پزشکی
107 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
108 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
109 دانش طب امروز پزشکی
110 دایراک صنعت درمان پزشکی
111 دایو پارس دندانپزشکی
112 درمانگر پزشکی
113 دستکش حریر ایران پزشکی
114 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
115 دنیز طب ایرانیان پزشکی
116 دوستان نیک پزشکی
117 دیبا طب توس پزشکی
118 رادیس طب پزشکی
119 رامین طب سپاهان پزشکی
120 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
121 رای مند طب آسیا پزشکی
122 رایان تجهیز کارا پزشکی
123 رضا راد ملزومات دارویی
124 رضا راد ملزومات دارویی
125 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
126 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
127 ریحان تن آرا مد پزشکی
128 زرین طب کالا پزشکی
129 زندی طب سه سیب پزشکی
130 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
131 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
132 ساریا مهر پزشکی
133 سامان طب مبین پزشکی
134 سپاهان باطری
135 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
136 سرآمد طب پارایه پزشکی
137 سرمد درمان پزشکی
138 سلامت پزشکی اوسینا پزشکی
139 سوپا پزشکی دندانپزشکی
140 سهل گستران درمان پزشکی
141 سینا ژن آزمایشگاهی
142 سینا فیدار کیمیا پزشکی
143 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
144 صانع طب پزشکی
145 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
146 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
147 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
148 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
149 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
150 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
151 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
152 صنعت پایدار مبین پزشکی
153 صنعت رایان پارس پزشکی
154 صنعت یاران آزمایشگاهی
155 طب ایران پزشکی
156 طب گستر صدرا پزشکی
157 طب و پلیمر پزشکی
158 طب و صنعت یاسین پزشکی
159 طبی مادران پزشکی
160 طبیب صبا افزار پزشکی
161 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
162 عادل نوین سپاهان پزشکی
163 عطا طب نوین پزشکی
164 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
165 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
166 فارمد بهداشت آرا پزشکی
167 فارمد پلاست پویان پزشکی
168 فارمد پلیمر رایان پزشکی
169 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
170 فرداد آتیه تجارت روناک پزشکی
171 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
172 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
173 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
174 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
175 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
176 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
177 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
178 کاوشگر گستر طب پزشکی
179 کیا تولید طب ستان پزشکی
180 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
181 کیانا درمان پزشکی
182 کیتوتک پزشکی
183 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
184 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
185 کیهان بد پزشکی
186 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
187 گل ارکیده خراسان پزشکی
188 گلچای دندانپزشکی
189 گوهر شفا پزشکی
190 گهر بافت قائم پزشکی
191 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
192 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
193 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
194 مخازن طبی آبادیس پزشکی
195 مدی تک سیس پزشکی
196 من آزمایشگاهی
197 منسوجات زند طب پزشکی
198 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
199 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
200 مهان مد میمه کیش پزشکی
201 مهدیار کارینا تجهیز پاسارگاد پزشکی
202 مهر طب جی پزشکی
203 مهر طب ماکو پزشکی
204 مهراز تجهیزات مصثرفی درنیکا پزشکی دندانپزشکی
205 مهران طب طاها پزشکی
206 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
207 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
208 نادر طب گستران جنوب پزشکی
209 نخ جراحان پارس پزشکی
210 نخ جراحان طب سینا پزشکی
211 نسج طب کیهان پزشکی
212 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
213 نگین سلامت سپاهان پزشکی
214 نواتیس طب پزشکی
215 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
216 نوین باند اصفهان پزشکی
217 نیکجو ابزار طب پزشکی
218 وسام طب وندا پزشکی
219 هلال طب پزشکی
220 هماس طب پزشکی
221 هورا طب خرمدره پزشکی
222 هورطب پزشکی