ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 ارم کوشا پزشکی
2 الهام طب پزشکی
3 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
4 بسپار صنعت فاخر پزشکی
5 بوشهر پلاست کار پزشکی
6 بهار طب امین پزشکی
7 بهنوار ایران پزشکی
8 پرژیان پزشکی
9 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
10 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
11 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
12 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
13 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
14 خرم پلاستیک تهران پزشکی
15 دستکش حریر ایران پزشکی
16 زندی طب سه سیب پزشکی
17 سرمد درمان پزشکی
18 سوپا پزشکی دندانپزشکی
19 سهل گستران درمان پزشکی
20 سینا فیدار کیمیا پزشکی
21 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
22 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
23 فارمد پلاست پویان پزشکی
24 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
25 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
26 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
27 گوهر شفا پزشکی
28 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
29 مخازن طبی آبادیس پزشکی
30 مهر طب ماکو پزشکی
31 نوین باند اصفهان پزشکی
32 هلال طب پزشکی
33 هورا طب خرمدره پزشکی