ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی