ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی