ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 فراز کاویان آزمایشگاهی