ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
2 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
3 فن آذرخش پزشکی