ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
2 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
3 کوشا فن پارس دندانپزشکی