ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آبتین پژوهان آریا پزشکی
6 آتا طب سان پوریا پزشکی
7 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
8 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
9 آذین طب سلامت رازی پزشکی
10 آرمان امداد التیام پزشکی
11 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
12 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
13 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
14 آرنیکا فام پرند پزشکی
15 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
16 آریا طب فیروز پزشکی
17 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
18 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
19 آسیا جراح پیشرو پزشکی
20 آسیا گلد من پزشکی
21 آلتون تأمین پویا پزشکی
22 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
23 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
24 آوان طب پزشکی
25 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
26 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
27 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
28 ابزار درمان پزشکی
29 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
30 ابزار شفا میبد پزشکی
31 ابزار طب پویا پزشکی
32 ابزار طب جهان بن پزشکی
33 احسان طب پارسیان پزشکی
34 احسان طب سپاهان پزشکی
35 احیا درمان پیشرفته پزشکی
36 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
37 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
38 ارم کوشا پزشکی
39 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
40 استوار طب ایرانیان پزشکی
41 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
42 الهام طب پزشکی
43 اوحد پزشکی
44 اوسینا پزشکی
45 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
46 ایده رویان سلامت پزشکی
47 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
48 ایرانیان همگام مهر پزشکی
49 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
50 ایکس ری ایران پزشکی
51 ایمن ایجاز پزشکی
52 ایوان پرتو جم پزشکی
53 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
54 بافته پزشکی
55 بافتینه پزشکی
56 باند طبی شمال پزشکی
57 باند و گاز آریان رازی پزشکی
58 باند و گاز سبز شمال پزشکی
59 باند و گاز صفا طب پزشکی
60 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
61 باندهای پزشكی ایران پزشکی
62 بسپار صنعت فاخر پزشکی
63 بوشهر پلاست کار پزشکی
64 به سو شفا پزشکی
65 بهار طب امین پزشکی
66 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
67 بهراد رویش رویان پزشکی
68 بهساز طب پزشکی
69 بهنام طب ایرانیان پزشکی
70 بهنوار ایران پزشکی
71 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
72 بیتا سلامت پریا پزشکی
73 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
74 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
75 پارس پاد پزشکی
76 پارس پرتو امرتات پزشکی
77 پارس سینوهه پاد پزشکی
78 پارمدیک پزشکی
79 پاک گستر پزشکی
80 پالیز طب شفق پزشکی
81 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
82 پایا فناوران فردوسی پزشکی
83 پایامد الکترونیک پزشکی
84 پدرام طب بندر پزشکی
85 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
86 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
87 پوشش طب مانی پزشکی
88 پویا گستران حیان پزشکی
89 پیاوار پزشکی
90 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
91 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
92 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
93 پیشگامان راه طب پزشکی
94 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
95 تابان سار پزشکی
96 تایان طب خاورمیانه پزشکی
97 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
98 تجهیز طب بارمان پزشکی
99 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
100 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
101 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
102 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
103 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
104 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
105 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
106 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
107 تری مد پزشکی
108 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
109 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
110 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
111 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
112 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
113 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
114 تولیدی طب ایران پزشکی
115 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
116 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
117 ثمین طب باربد پزشکی
118 ثمین طب مهر پزشکی
119 جهان گسترش تجارت پزشکی
120 چابک صنعت پیشگام پزشکی
121 چالیان طب پزشکی
122 حامی نوزاد پارس پزشکی
123 حریر نوین سپاهان پزشکی
124 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
125 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
126 داده گستران دنا پزشکی
127 دارو ساحل پزشکی
128 دارو سازی عماد پزشکی
129 دانش طب امروز پزشکی
130 داوین سا پزشکی
131 دایراک صنعت درمان پزشکی
132 درمان تجهیز آفرید پزشکی
133 دریای طب اندیشان پزشکی
134 دستکش حریر ایران پزشکی
135 دلشید پزشکی
136 دنیز طب ایرانیان پزشکی
137 دوستان نیک پزشکی
138 دیبا طب توس پزشکی
139 راد طب نقش جهان پزشکی
140 رادیس طب پزشکی
141 رازان پرداز تهران پزشکی
142 رامین طب سپاهان پزشکی
143 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
144 راهیان طب صبا پزشکی
145 رمز آسا پزشکی
146 ریحان تن آرا مد پزشکی
147 زرین طب کالا پزشکی
148 زندی طب سه سیب پزشکی
149 ساریا مهر پزشکی
150 سازگان گستر پزشکی
151 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
152 سامان طب مبین پزشکی
153 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
154 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
155 سرآمد طب پارایه پزشکی
156 سرمد درمان پزشکی
157 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
158 سوپا پزشکی دندانپزشکی
159 سهل گستران درمان پزشکی
160 شفا درد پزشکی
161 شیما پرتو پزشکی
162 صانع طب پزشکی
163 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
164 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
165 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
166 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
167 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
168 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
169 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
170 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
171 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
172 صنعت پایدار مبین پزشکی
173 صنعت رایان پارس پزشکی
174 طب تصویر پزشکی
175 طب گستر صدرا پزشکی
176 طب و پلیمر پزشکی
177 طب و صنعت یاسین پزشکی
178 طبی مادران پزشکی
179 طبیب صبا افزار پزشکی
180 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
181 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
182 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
183 عادل نوین سپاهان پزشکی
184 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
185 عطا طب نوین پزشکی
186 فارمد بهداشت آرا پزشکی
187 فارمد پلاست پویان پزشکی
188 فارمد پلیمر رایان پزشکی
189 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
190 فرسار تجارت پزشکی
191 فن آذرخش پزشکی
192 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
193 فنون طب رستاک پزشکی
194 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
195 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
196 کاوشگر گستر طب پزشکی
197 کهربا تراشه پزشکی
198 کیا تولید طب ستان پزشکی
199 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
200 کیانا درمان پزشکی
201 کیتوتک پزشکی
202 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
203 کیهان بد پزشکی
204 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
205 گل ارکیده خراسان پزشکی
206 گوهر شفا پزشکی
207 گهر بافت قائم پزشکی
208 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
209 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
210 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
211 مبتکران دنیای فردا پزشکی
212 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
213 مخازن طبی آبادیس پزشکی
214 مد فناوران پلاس پزشکی
215 مدار سلامت پزشکی
216 مدی تک سیس پزشکی
217 مدیا کاوش پزشکی
218 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
219 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
220 مهان مد میمه کیش پزشکی
221 مهر طب جی پزشکی
222 مهر طب ماکو پزشکی
223 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
224 مهران طب شیراز پزشکی
225 مهران طب طاها پزشکی
226 مهران طب مد پزشکی
227 مهرپویان بهداشت پزشکی
228 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
229 مهندسی پارس نهند پزشکی
230 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
231 مهندسی شنگرف طب پزشکی
232 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
233 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
234 نادر طب گستران جنوب پزشکی
235 نخ جراحان پارس پزشکی
236 نخ جراحان طب سینا پزشکی
237 نسج طب کیهان پزشکی
238 نگین سلامت سپاهان پزشکی
239 نواتیس طب پزشکی
240 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
241 نورسته یار پزشکی
242 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
243 نوید پرتو نما پزشکی
244 نوین باند اصفهان پزشکی
245 نیکجو ابزار طب پزشکی
246 والا درمان امیر کبیر پزشکی
247 وسام طب وندا پزشکی
248 هپاسکو پزشکی
249 هلال طب پزشکی
250 هماس طب پزشکی
251 هوایار پزشکی
252 هورا طب خرمدره پزشکی
253 هورطب پزشکی
254 یکتا تجهیز البرز پزشکی