1400/09/22

انتقاد شدید انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به بی رغبتی دولتمردان برای گفتگوی رو در رومریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفتگو با دوشنبه های دارویی گفت: یکی از ویژگی های اساسی در حکمرانی خوب آن است که نظام اداری کشور ضمن فراهم آوردن شرایط مشارکت همه ذینفعان، از تجربیات گردآمده در انجمن ها و تشکل های تخصصی بهره برداری کند ولی متاسفانه با وجود گذشت بیش از صد روز از روی کار آمدن دولت جدید، هنوز سیگنال های مطلوب در این خصوص از سوی دولتمردان دریافت نمی شود و فعالان اقتصادی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی علاوه بر اینکه گرفتار چالش ها و دست اندازهای متعددی هستند، در یک انزوای دردناک از سوی دولتمردان قرار گرفته اند.
وی با تاکید بر این موضوع که گفتگو با انجمن ها باید یک فرصت برای دولتمردان تلقی شود و نه یک تهدید، افزود: واقعیت این است که عدم اهتمام وزرای منتخب و مسئولین سازمان های مرتبط به شنیدن و حل مشکلات صنعت تجهیزات پزشکی و عدم فراهم شدن شرایط دیدار با نمایندگان تشکل ها از سوی ایشان، بر وخامت اوضاع صنعت تجهیزات پزشکی افزوده است و این نگرانی را در میان دلسوزان تشدید می کند که با استمرار چنین رویکردی ممکن است چرخ های تولید تجهیزات پزشکی، گرفتار کندی و حتی ایست شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه داد: ما امیدوارم بودیم که دولت جدیدی، مسیری هموارتر برای ایجاد گفتگو میان فعلان اقتصادی حوزه کالاهای سلامت و مدیران دولتی فراهم کند و از ظرفیت تشکل های تخصصی بیشتر استفاده کند.
قاسمی اضافه کرد: بر پایه این باور و بمنظور گره گشایی از موانع تولید و مانع زدایی از فرآیندهایی که تولید تجهیزات پزشکی را دچار آسیب کرده، انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی معتقد است که تنها راه برون رفت از شرایط فعلی، در گام نخست، گفتگوی تخصصی و همفکری میان تشکل های صنفی و دولتمردان و سپس اعتماد دولتمردان به بلوغ فعالان اقتصادی این حوزه است.