1400/09/01

برگزاری تور آموزشی تخصصی تجارت با حوزه خلیج فارسخلیج فارس به دلیل موقعیت خاص خود به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز ارتباطی میان سه قاره به شمار می‌رود.ضرورت این موضوع سبب شد تا مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت با همکاری موسسه عصر گفتگوی قلم اقدام به راه اندازی تور تخصصی تجارت با حوزه خلیج فارس همزمان با برگزاری نمایشگاه Expo Dubai در دی 1400 نماید .
محتوای دوره آموزشی :
 جناب آقای دکتر سید حسین میرظفرجویان (آشنایی و حضور در اکسپوها ) قبل از اعزام و بصورت وبینار
 سرکار خانم مینا علاوش (آشنایی با نگارش نکات مهم در قراردادهای تجاری) 
 جناب آقای عباس عبدالخانی ( راهبردهای مؤثر برای ورود به بازارهای تجاری حوزه خلیج فارس)
برنامه ها ی تور شامل:
  دو روز بازدید از نمایشگاهDubai E
 دوره آموزشی " تجارت با حوزه خلیج فارس" دی 1400
 یک روز بازدید تخصصی 
 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 اسکان درهتل 4 ستاره Atana با صبحانه (اتاق دبل و مشترک می باشد) 
لیدر متخصص
اعطاء گواهینامه حضور از مرکز آموزش بازرگانی 
 اعطاء گواهینامه حضور بین المللی
شماره تلفن 88480490