1400/08/29

عقد تفاهم نامه با کنسرسیوم اَویتل کنیابه گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، ظهر پنجشنبه 27 آبان ماه، تفاهم نامه سه جانبه فی مابین کنسرسیوم اَویتل کنیا، شرکت مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی به امضا رسید.

از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه می‌توان به همکاری جهت تسهیل تجارت بین دو کشور در زمینه تجهیزات پزشکی، تجهیز بیمارستان ها و همکاری برای انتقال فناوری و ساخت مشترک تجهیزات پزشکی در هر دو کشور اشاره کرد.