1400/08/26

بازدید هیئت تجاری کنیا از برخی خط تولیدهای شرکت های تولیدکنندهبه گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی روز سه شنبه 1400/8/25 بازدید از خط تولید چند شرکت حوزه تجهیزات پزشکی توسط هئیت تجاری کنیا انجام شد.در این برنامه که به همت انجمن برگزار گردید، شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد مورد بازدید هیئت کنیایی قرار گرفتند. سرکار خانم مهندس قاسمی، دبیر محترم انجمن نیز به همراهی هیئت تجاری پرداختند.

این بازدید ها از شرکت های کوشا فن پارس،فعال در زمینه دندانپزشکی آغاز شد که تکنولوژی های مورد استفاده در این شرکت مورد توجه هیئت قرار گرفت.

در ادامه بازدید از شرکت هپاسکو از اولین شرکت های تولیدکننده اتوکلاو در دستور کار قرار گرفت که قدمت و شیوه ی کار این شرکت باعث جلب توجه بازدید کنندگان گردید.

در بازدیدی دیگر، که از شرکت مهام تجهیزات پارلا از فعالین حوزه ی دندانپزشکی انجام شد، این شرکت با کادری جوان و سختکوش مورد تحسین بازدید کنندگان قرار گرفت.

در ادامه ی برنامه بازدید از مجموعه پیشگام ایده آل خاورمیانه انجام شد.کیفیت مواد مصرفی تولید شده در این مجموعه رضایت هیئت تجاری کنیا را به همراه داشت.

در ادامه بازدید از مجموعه اوسینا انجام شد. در این بازدید ضمن بررسی محصولات این شرکت مانند هولتـر فشـار خـون و دسـتگاه الکتروکاردیوگـراف و ...  مدل های همکاری هیئت تجاری کنیا و اعضای انجمن مورد بحث قرارگرفت که در روزهای آتی اطلاعات بیشتری از این جلسه منتشر خواهد شد.

بازدید بعدی از شرکت آسیا گلد من تولیدکننده مواد مصرفی تخصصی بود. نوآوری و خلاقیت انجام شده در تولیدات این شرکت  مورد توجه ویژه اعضا هیئت کنیایی قرار گرفت.

در انتها نیز بازدید از شرکت روشن تجارت سهند انجام شد.