عنوان شرکت نام مدیر عامل
باند و گاز آریان رازی هوشنگ کبریایی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باند و گاز و پنبه
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166438728 02166438729 rahemehr@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 گاز استریل
2 لانگ گاز
3 باند زخم بندی ساده (پانسمان)
4 گاز نخ دار