عنوان شرکت نام مدیر عامل
آسیا جراح پیشرو محمد احمدی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی عمومی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188989711 02188965042 www.asiajarah.com info@asiajarah.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 مش بینی
2 کاور میکروسکوپ
3 مش پلیمریک
4 مش واژینال
5 کاور دستگاه چراغ اتاق عمل
6 کاور دوربین
7 کاور C-arm
8 کاور پروب سونوگرافی
9 سر ساکشن
10 پد لوزه رادیو اپک تامپون لوزه
11 تامپون مغز و اعصاب رادیو اپک پنبه دم دار
12 ست یکبار مصرف پانسمان
13 چسب برش جراحی
14 تیوب ساکشن ایریگیشن آندوسکوپی
15 پینات دمدار