عنوان شرکت نام مدیر عامل
مدیا کاوش وحید فرید صالح
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات عمومی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188521207 02188175156 www.mediakavosh.com info@mediakavosh.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نبولایزر اولتراسونیک
2 پمپ تزریق سرم
3 پمپ تزریق سرنگ